Over De Vries Zantman Advocaten

Zowel zakelijk als privé kunt u te maken krijgen met een juridisch geschil of een probleem. In dat geval bieden de gespecialiseerde advocaten van het kantoor De Vries Zantman Advocaten, gevestigd in 1985, uitkomst. Via deze site willen wij u nader informeren over de juridische en fiscale dienstverlening door onze advocaten in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel.

Bedrijven en particulieren

De Vries Zantman Advocaten verricht haar werkzaamheden voor bedrijven en particulieren.

Zakelijke cliënten zijn onder meer: ondernemers, directeur groot-aandeelhouders (DGA’s), B.V.’s, het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), firma’s, vrije beroepsbeoefenaars, ZZP’ers, topsporters, medisch specialisten, VVE’s en stichtingen.

Particulieren verzoeken onze advocaten onder meer hun belangen te behartigen in kwesties van: eigendom en aansprakelijkheid, schadeclaims, arbeid en ontslag, strafzaken,  geschillen bij erfenissen, fiscale zaken, echt- en boedelscheidingen (w.o. het eigen huis, huwelijkse voorwaarden, en het eigen bedrijf).

Echtscheiding bij ondernemers

Echtscheidingen bij ondernemers zijn een financieel complexe aangelegenheid. De financiële stukken en jaarcijfers van bedrijven vragen bij advocaten om specifieke bedrijfseconomische- en fiscale kennis, en kennis van het ondernemingsrecht. De Vries Zantman Advocaten beschikt in ruime mate over de benodigde kennis,  hetgeen in het personen- en familierecht vrij uniek is. Hierdoor leiden onze advocaten ondernemers (of hun partners) probleemloos door hun echtscheiding. Ons kantoor staat hier landelijk ook om bekend.

Professionele steun

De advocaten en medewerkers van De Vries Zantman Advocaten doen hun uiterste best om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen. Sinds 1985 heeft het kantoor voor haar cliënten zeer veel zaken succesvol geregeld, waarbij veel expertise is opgebouwd. Dat geeft onze cliënten houvast en het vertrouwen in een goede afloop.

De gespecialiseerde advocaten zijn deskundig, slim en effectief, zodat uw juridisch probleem snel wordt opgelost. In adviezen en – zo nodig – in procedures  kunt u rekenen op professionele steun, expertise, en jarenlange (proces)ervaring, ook op fiscaal gebied.

Nederland

Hoewel de meeste cliënten afkomstig zijn uit de regio Rotterdam – Den Haag – Gouda, en de regio Krimpen a/d IJssel – Schoonhoven – Gouda, zijn onze advocaten vanuit de kantoren in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel (inter)nationaal werkzaam.

Kantoren

De Vries Zantman Advocaten is een samenwerkingsverband van de zelfstandige advocatenkantoren: De Vries Advocaten & Fiscalisten en Advocatenkantoor Zantman. De samenwerking telt 4 advocaten.

1. De Vries Advocaten & Fiscalisten, KvK 65119282, Kanaalweg 65 2903LR Capelle aan den IJssel.
Onder De Vries Advocaten & Fiscalisten ressorteren de advocaten mr. R.H. de Vries, mr. K.H. de Vries en mr. N. Slingerland.

2. Advocatenkantoor Zantman, KvK 53183347, Raadhuisplein 125, 2922AL Krimpen aan den IJssel.
Onder Advocatenkantoor Zantman ressorteert advocaat mr. R. Zantman.

In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd met welk kantoor de overeenkomst van opdracht wordt gesloten.

Tarieven

De advocaten declareren op uurbasis of declareren een met u afgesproken vast bedrag. Ook is rechtsbijstand op toevoegingsbasis bespreekbaar. In het geval u als bedrijf of als particulier een rechtsbijstandverzekering heeft, worden uw kosten van rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure door uw verzekeringsmaatschappij direct aan ons kantoor voldaan. Ons kantoor  ontvangt vergoedingen van o.a. ARAG, DAS, Achmea, Interpolis, FBTO, en Nationale-Nederlanden. Een eerste afspraak met ons kantoor is vrijblijvend en in de meeste gevallen kosteloos. U kunt ook bij De Vries Zantman Advocaten terecht voor een second opinion.

Rechtsgebieden

Onze advocaten zijn bij de Orde van Advocaten geregistreerd op het gebied van:

  1. personen en familierecht: o.a. (echt-) en boedelscheiding bij gehuwden, en (geregistreerde) samenwoners, bedrag van de alimentatie, verkoop van de gezamenlijke woning;
  2. arbeidsrecht, o.a. ontslag, reorganisatie, ziekte en arbeidsongeschiktheid, bedrijfsongeval, achterstallig loon;
  3. erfrecht, o.a. geschillen tussen erfgenamen,  advisering leventestament;
  4. huurrecht: o.a. geschillen tussen huurder en verhuurder bij woonruimte en bedrijfsruimte, achterstallige huur, ontruiming in kort geding, gebreken aan het gehuurde pand;
  5. vastgoedrecht:  o.a.  geschillen met de (ver)koper van het pand, met de gemeente, met de aannemer, retentierecht van de aannemer, verborgen gebreken, burenrecht;
  6. belastingrecht: o.a. geschillen met de belastingdienst, met de gemeente;
  7. ondernemingsrecht, o.a. geschillen waarbij een bedrijf betrokken is,  tussen aandeelhouders, tussen firmanten van een vof, bedrijfsoverdracht, bestuurdersaansprakelijkheid.

Volgens de Orde van advocaten blijkt uit het register welke advocaat  op een specifiek rechtsgebied bekwaam is. Inschrijving in het register verplicht de advocaat zijn deskundigheid op peil te houden.

Voor informatie over onze werkzaamheden kunt u het specifieke rechtsgebied aanklikken.

Resultaat

Cliënten van De Vries Zantman Advocaten blijken bijzonder tevreden te zijn over de kwalitatieve dienstverlening, en de oplossing van hun juridische problemen. Daarnaast staat De Vries Zantman bekend om haar juridische- en fiscale kennis, de soepele communicatie met cliënten en derden, en de snelheid van de behandeling van de zaak.

Bent u onverhoopt met onze dienstverlening niet geheel tevreden, dan kent ons kantoor een interne klachtenregeling, zoals alle advocatenkantoren in Nederland (verplicht) een klachtenregeling hebben.  Uw klacht wordt vanzelfsprekend behandeld door een andere advocaat op ons kantoor dan de advocaat die uw zaak heeft behartigd.

Contact

Mocht u rechtsbijstand van een deskundig advocaat nodig hebben, belt  u ons dan zo spoedig mogelijk.  U kunt ons kantoor uiteraard gratis en vrijblijvend bellen.  Onze advocaten helpen u graag. Wij maken graag een afspraak met u. Hierna kunt u rekenen op de professionele steun van 4 advocaten, zodat u er niet-langer alleen voor staat.