Voorwaarden voor het gebruik van de voorbeeldbrief

Zoals met u is besproken op De Hoven-bijeenkomst van 01 oktober 2019 (in het gebouw CAPSLOC, Pelikaanweg 3 in Capelle a/d IJssel), kan u via onze website een in algemene bewoordingen opgestelde voorbeeldbrief downloaden. De brief kan u als bewoner van De Hoven gebruiken in uw communicatie met Havensteder. Wij wijzen u erop dat deze algemene brief – uiteraard – niet ziet op uw persoonlijke situatie als huurder. Mocht u gebruik maken van de voorbeeldbrief dan moet u de brief nog aanvullen met uw persoonlijke gegevens.

Omdat wij niet op de hoogte zijn van uw persoonlijke situatie, maar ook omdat er tussen u (als  mogelijk gebruiker van de voorbeeldbrief) en ons kantoor geen overeenkomst tot opdracht bestaat, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de mogelijke gevolgen van uw gebruik van de voorbeeldbrief. Daarnaast geldt dat door u aangebrachte wijzigingen in de voorbeeldbrief voor uw rekening en risico zijn.

Mede om die reden adviseren wij u met klem, indien u gebruik wilt maken van de voorbeeldbrief, de brief door ons kantoor te laten verzorgen en namens u aan Havensteder te verzenden.

Zoals u weet verrichten wij onze werkzaamheden ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

Hier heeft de voorbeeldbrief gestaan. Voor meer informatie kan u met ons kantoor bellen.