Tarieven

Wij vinden het belangrijk dat u van te voren weet wat het inschakelen van een advocaat van De Vries Zantman Advocaten kost. Om die reden vindt u hier de tarieven van onze specialisten.

Juridische oplossingen voor een vaste prijs

Het inschakelen van een advocaat hoeft geen onverwachte kosten met zich mee te brengen. Na afloop van het kennismakingsgesprek maken wij graag een offerte waarin wij een inschatting van de tijdsbesteding en de kosten geven.

Heldere en vaste uurtarieven

De Vries Zantman Advocaten declareert op basis van een helder uurtarief. Het uurtarief wordt in het kennismakingsgesprek met u besproken. Het uurtarief is excl. BTW omdat het BTW tarief door de overheid regelmatig wordt gewijzigd.

Het uurtarief is inclusief kantoorkosten. Wij rekenen – anders dan andere kantoren – geen extra (kantoor)kosten.

Kosten van derden, zoals kosten van de deurwaarder, behandelingskosten van de rechtbank (het zgn. griffierecht), etc., kosten die door ons kantoor aan derden worden betaald, dient u ons uiteraard wel te vergoeden.

Op uw verzoek maken wij in ieder stadium van uw dossier en voorafgaand aan onze (vervolg)werkzaamheden – zo mogelijk – een berekening van de geschatte (vervolg)kosten van rechtsbijstand. Wij informeren u tijdig indien een overschrijding van deze berekening dreigt.

Uiteraard houden wij u volledig op de hoogte van de voortgang in uw dossier, zodat de door ons kantoor verrichte werkzaamheden voor u duidelijk en transparant zijn. Ook hierdoor houdt u grip op de kosten van rechtsbijstand.

Op uw verzoek zenden wij u – naar de stand van uw dossier – een overzicht van de bestede uren. Bij voorkeur declareren wij op basis van een (vervolg) voorschotnota, zodat u ook hierdoor niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.

Naast het feit dat wij slechts de door u verzochte werkzaamheden verrichten, bieden wij u aldus tal van mogelijkheden om uw kosten van rechtsbijstand zelf in de hand te houden, en dat geeft zekerheid.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie ontvangen?

Ons telefoonnummer: 010 – 4420888 of 0180 – 516911
E-mail: info@advocateninfo.nl