Rijbewijs in beslag genomen

De politie heeft je rijbewijs in beslag genomen. Wil je tips om schade te voorkomen?

Je rijbewijs is door de politie om een specifieke reden, bijv. wegens rijden onder invloed, te hard rijden of onverantwoord rijgedrag, rijbewijs in beslag genomen (=ingevorderd). Je kunt niet zonder je rijbewijs en je vraagt je af wat je het beste kan doen.

Officier van justitie

Nadat de politie je rijbewijs in beslag heeft genomen, moet de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen of je je rijbewijs terugkrijgt of dat je rijbewijs voor tenminste 2 maanden wordt ingehouden. In dat geval volgt binnen 6 maanden een strafzitting bij de politierechter van de rechtbank. En al die tijd beschik je niet over een rijbewijs, met alle gevolgen vandien. Gespecialiseerde advocaten van De Vries Zantman Advocaten in Capelle a/d IJssel zorgen – door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank – er voor dat je zaak al binnen 2 à 3 weken door de rechter wordt behandeld, en dat je je rijbewijs in veel gevallen snel terugkrijgt. Hoe sneller je ons belt voor een afspraak, hoe sneller je weer kan beschikken over je rijbewijs. Bel ons gratis en je staat er niet langer alleen voor. Bel 010 – 442 08 88

Zitting bij de politierechter

Zowel tijdens de zgn. klaagschriftzitting als tijdens de definitieve zitting bij de rechtbank behartigen wij je belang. Wij voeren namens jou bij de rechter het woord op basis van jarenlange proceservaring. De straffen die het OM vordert, waaronder onvoorwaardelijke rijontzegging en hoge geldboete, kunnen fors zijn. Onze deskundige en ervaren advocaten bepleiten bij de rechter in vele gevallen met succes  een geheel voorwaardelijke rijontzegging of lagere geldboete. In veel gevallen wordt ook met succes door onze advocaten een vrijspraak bepleit. In al deze gevallen heb je je rijbewijs snel terug.

Strafbaar

Rijden zonder rijbewijs is strafbaar, en wordt gestraft met hoge geldboetes en bij herhaling met een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf van tenminste 2 weken.

Aansprakelijkheid

Als je zonder rijbewijs (toch) autorijdt ben je niet-verzekerd voor de schade die je tijdens het rijden met je auto mogelijk veroorzaakt. Dit betekent dat je zelf, en dus niet de verzekeringsmaatschappij,  de schade aan het slachtoffer dient te vergoeden. Dit kan zijn vanuit je salaris of je eigen vermogen. Ook kunnen – na beslag – je bezittingen, o.a. eigen huis, verkocht worden, zodat uit de opbrengst de schade wordt vergoed. Indien de schade niet-vrijwillig vergoed wordt, kan het slachtoffer je ook failliet laten verklaren, met alle gevolgen vandien. Belangrijk is dat het slachtoffer niet-verplicht is accoord te gaan met een door jou voorgestelde betalingsregeling.

Werknemer en ontslag

Indien je als werknemer dient te beschikken over een rijbewijs, zoals een koerier, een vrachtwagen- of taxichauffeur, een vertegenwoordiger van een bedrijf, en personen die over een zakelijke lease-auto beschikken, dan is de invordering van het rijbewijs door de politie, en wellicht de invordering van je rijbewijs voor enkele maanden door de officier van justitie of definitief door de rechter, voor je werkgever vaak een reden voor je ontslag op staande voet.

Bij dreigend ontslag corresponderen onze ontslagadvocaten met je werkgever, en staan je bij in een mogelijke ontslagprocedure bij de kantonrechter. Hoe sneller je ons belt voor een afspraak, hoe sneller wij je kunnen adviseren en rechtsbijstand kunnen verlenen. Bel ons gratis en je staat er niet langer alleen voor.   Bel 010 – 442 08 88 of 0180 – 516 911.

Indien ontslag onvermijdelijk is, hetgeen onze gespecialiseerde advocaten vaak weten te voorkomen, kunnen wij je ook helpen bij de aanvraag van een WW-uitkering. Met onze hulp wordt in veel gevallen voorkomen dat je WW-uitkering gedurende een lange tijd wordt gekort of zelfs in het ergste geval wordt geweigerd wegens het ontslag door eigen schuld.

Hoe werken wij?

Jaarlijks worden duizenden rijbewijzen in beslag genomen. Sinds 2011 wordt ieder rijbewijs door de Officier van Justitie voor tenminste twee maanden ingehouden.

Onze gespecialiseerde advocaten staan met hun expertise al meer dan 35 jaar personen bij die met de gevolgen van de invordering van het rijbewijs door de politie en door de officier van justie worden geconfronteerd, en met succes!

Allereerst verzamelen wij alle relevante informatie. Vervolgens nemen wij voor jou contact op met de officier van justitie om er voor te zorgen dat hij je rijbewijs teruggeeft. Als de officier van justitie dat weigert, dienen wij een klaagschrift in bij de rechtbank, en vragen de rechtbank om te bepalen dat jij je rijbewijs terugkrijgt. In sommige gevallen neemt de rechtbank een voorlopige beslissing tot teruggaaf van het rijbewijs. Indien sprake is van een voorlopige teruggaaf beslist de rechtbank dan in een zitting, binnen 6 maanden na de datum invordering van je rijbewijs, over de mogelijk definitieve teruggaaf van je rijbewijs. Zonder de hulp van onze gespecialiseerde advocaten kunnen de straffen fors zijn, en worden rijontzeggingen, al dan niet voorwaardelijk, vaak opgelegd. De rechter kan daarnaast een hoge geldboete bepalen.

De Vries Zantman Advocaten weten door hun jarenlange expertise (vanaf 1985) de snelste weg om je rijbewijs terug te krijgen, zodat je weer kunt autorijden.

Omdat de invordering van je rijbewijs door de politie uiteindelijk kan leiden tot een ontslag op staande voet, en het al dan niet verkrijgen van een WW-uitkering, is het ook om deze reden absoluut noodzakelijk dat je ons zo spoedig mogelijk belt nadat de politie je rijbewijs in beslag heeft genomen. 

Iedere donderdag hebben wij van 16:00 uur tot 17:00 uur een gratis inloopspreekuur voor alle ondernemers en particulieren met een juridisch probleem. Je bent van harte welkom en onze advocaten nemen ruim de tijd om jou van juridisch advies te voorzien. Indien je gebruik wil maken van het gratis spreekuur moet je vooraf telefonisch contact met ons opnemen.