Privacyrecht

In de media komen regelmatig verhalen naar buiten over gegevens van werknemers, studenten of patiënten die op straat liggen. Voorbeelden hiervan zijn dossiers die worden aangeboden als oud papier, een gestolen smartphone of een verloren USB-stick. Daarnaast ontving de autoriteit persoonsgegevens (het toezichthoudend orgaan op de privacy wet- en regelgeving) ook regelmatig signalen over tekortschietende beveiligingen en de kwalijke gevolgen ervan.

De Europese en nationale wet- en regelgeving

Op 1 januari 2016 heeft de Nederlandse overheid een wetswijziging van de wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) doorgevoerd. Met deze wijziging van de Wbp, is de wetgever strenger geworden tegenover organisaties die persoonsgegevens verwerken. Deze wetswijziging is ingegaan op 1 januari 2016. De wetswijziging is er voor moeten zorgen dat een algemene meldplicht datalekken voor alle organisaties in de publieke en private sector ingevoerd. Daarnaast is op 14 april 2016 de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) goedgekeurd door het Europees Parlement. De Avg zal van toepassing zijn met ingang van 25 mei 2018. De Avg is een verordening waardoor het een directe doorwerking heeft op het Nederlandse recht. De Avg legt nog strengere regels op aan bedrijven waardoor het belangrijk is rekening te houden met deze verordening.

Door alle wetwijzigingen van zowel de Europese wetgever als van de Nederlandse wetgever zijn er veel dingen die privaatrechtelijke organisaties moeten aanpassen in hun bedrijfsvoering. Veel privaatrechtelijke organisaties zijn echter onwetend op het gebied van de recente en toekomstige wetswijzingen in het kader van privacy. Hierdoor riskeren onwetende privaatrechtelijke organisaties gesanctioneerd te worden met een hoge boete die kan oplopen tot maximaal €820.000,- per overtreding.

Onze dienst

Wij kunnen er voor zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de privacy wet- en regelgeving, zodat u niet tegen een boete aanloopt met uw bedrijf. Daarnaast kunnen wij de boete voor u aanvechten en geven wij praktisch advies zodat u precies weet wat u aan moet met elke situatie dat te maken heeft met het privacyrecht.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u deze gerust kosteloos aan ons stellen bij contact.