OM transactie

OM transactie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft sinds 2008 de bevoegdheid zelf strafbare feiten te bestraffen. In een zgn. TOM-zitting bespreekt het OM met jou en je advocaat het strafbaar feit, en doet je hierna een (transactie)voorstel. Bij acceptatie van het voorstel hoef je niet voor de rechter te verschijnen (maar kan er dus wél een registratie volgen).

Het gevolg hiervan is dat de overtreding op uw Justitiële Documentatie (strafblad) vermeld kan worden. Dit kan in de toekomst mogelijk nadelige effecten hebben wanneer u solliciteert voor een nieuwe baan en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft.

Een transactie is een schikkingsvoorstel van de officier van justitie. Als je dat voorstel aanvaardt, hoef je niet voor de rechter te verschijnen (maar kan er dus wél een registratie volgen). Overtredingen in het verkeer op grond van ‘de Wet Mulder’ worden niet geregistreerd. Het gaat daarbij om zaken als te hard rijden, geen voorrang verlenen, door rood rijden, dubbelparkeren, etc. Dit soort zaken wordt afgedaan met een bestuurlijke boete die niet geregistreerd wordt.