Mr. R. (Ronald) Zantman

Opleiding

Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichtingen: privaatrecht en bedrijfjuridisch.

Werkervaring

Consultant bij een adviesbureau.

Bedrijfsjurist in de bouwsector.

In 1995 is Mr. R. Zantman als advocaat beëdigd.

Mr. Zantman heeft zich gespecialiseerd in het familierecht, strafrecht, jeugdrecht, OTS   (ondertoezichtstellingen) en UHP (uithuisplaatsingen) en jeugdstrafrecht.

In het familierecht houdt Mr. Zantman zich vooral bezig met echtscheidingen (eenzijdige verzoeken alsmede gemeenschappelijke), omgangsregelingen, gezagsprocedures en alimentatie procedures.

In het strafrecht staat Mr. Zantman verdachten bij in strafprocedures (Enkelvoudige Kamer en Meervoudige Kamer en Hoger Beroep). Ook vertegenwoordigt hij jeugdigen in strafprocedures (Enkelvoudige Kamer en Meervoudige Kamer en Hoger Beroep).

In het jeugd(straf)recht heeft Mr. Zantman ook veelal te maken met de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, de jeugdige en de ouders/verzorgers van de jeugdige.

Mr. Zantman is medeoprichter van het kantoor De Vries Zantman Advocaten. Mr. Zantman is aangesloten bij diverse netwerken van ondernemers en actief bij en in verenigingen.

Contactgegevens

tel. 0180 – 516 911
e-mail: rzantman@advocateninfo.nl