Mr. N. (Nick) Slingerland

Opleiding

Privaatrecht, familierecht en arbeidsrecht, Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Werkervaring

Na zijn rechtenstudie is mr. Slingerland als jurist jarenlang werkzaam geweest bij het Juridisch Loket en het UWV in Rotterdam. In die periode heeft hij veel kennis en werkervaring opgedaan omtrent het adviseren van particulieren en ondernemers in arbeidszaken, huurzaken, incassozaken, en het procederen bij de kantonrechter. Hierdoor was zijn belangstelling voor de advocatuur geboren.

In 2019 is de heer mr. Slingerland als advocaat beëdigd. Hij is gespecialiseerd in het  arbeidsrecht. Hij vertegenwoordigt zijn cliënten in gerechtelijke procedures bij de kantonrechter of het UWV. Bij een ontslag in onderling overleg onderhandelt hij voor de werknemer omtrent een hogere ontslagvergoeding, en controleert hij of de werkgever zich aan de wettelijke regels heeft gehouden. De heer mr. Slingerland beoordeelt of de vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst) correct is, en adviseert u om de overeenkomst wel of niet te accepteren. Werkgevers vinden hem een bekwame advocaat bij een ontslag op staande voet. Indien het ontslag onvermijdelijk is begeleidt hij zijn cliënt bij de aanvraag en het verkrijgen van een WW-uitkering.

De heer mr. Slingerland verricht ook veel werkzaamheden in familiezaken. Hij is gespecialiseerd in echtscheidingen, omgangsregelingen, en alimentatie. Indien u privé in een nare situatie verwikkeld bent, kunt u een beroep op zijn expertise doen.

Binnen het kantoor van De Vries Zantman Advocaten is mr. Slingerland de advocaat huurrecht voor particulieren. U kunt bij hem terecht met al uw vragen over huurrecht, zoals: wat zijn mijn rechten indien de verhuurder de huur tussentijds wil opzeggen, gebreken aan het gehuurde: “moet ik dan nog de volledige huur betalen”, ongeoorloofde huurverhogingen door de verhuurder, huisuitzettingen, wie mag in de huurwoning blijven na de echtscheiding, etc.

Nevenactiviteiten

  • Lid Jonge Balie Rotterdam

Contactgegevens

tel. 010 – 442 08 88
e-mail: nslingerland@advocateninfo.nl