Mr. A.M.H. (Angelique) Baljeu-Visser

Opleiding

Privaatrecht, familierecht, strafrecht, en arbeidsrecht, Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Werkervaring

Na haar rechtenstudie is mr. Baljeu-Visser als juriste jarenlang werkzaam geweest bij een groot deurwaarderskantoor in Rotterdam. In die periode heeft zij veel kennis en werkervaring opgedaan omtrent het leggen van beslag, arbeidszaken, huurzaken, incassozaken, en het procederen bij de kantonrechter. Hierdoor was haar belangstelling voor de advocatuur geboren.

In 2009 is mevrouw mr. Visser als advocaat beëdigd. Zij is gespecialiseerd in het  arbeidsrecht. Zij vertegenwoordigt haar cliënten in gerechtelijke procedures bij de kantonrechter of het UWV. Bij een ontslag in onderling overleg onderhandelt zij voor de werknemer omtrent een hogere ontslagvergoeding, en controleert zij of de werkgever zich aan de wettelijke regels heeft gehouden. Mevrouw mr. Visser beoordeelt of de vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst) correct is, en adviseert u om de overeenkomst wel of niet te accepteren. Werkgevers vinden haar een bekwame advocaat bij een ontslag op staande voet. Indien het ontslag onvermijdelijk is begeleidt zij haar cliënt bij de aanvraag en het verkrijgen van een WW-uitkering.

Mevrouw mr. Visser verricht ook veel werkzaamheden in familiezaken. Zij is gespecialiseerd in echtscheidingen, omgangsregelingen, en alimentatie. Zij is daarbij vooral geïnteresseerd in de positie van de minderjarige kinderen. Indien u privé in een nare situatie verwikkeld bent, kunt u een beroep op haar expertise doen.

Binnen het kantoor van De Vries Zantman Advocaten is mr. Visser de advocaat huurrecht voor particulieren. U kunt bij haar terecht met al uw vragen over huurrecht, zoals: wat zijn mijn rechten  indien de verhuurder de huur tussentijds wil opzeggen, gebreken aan het gehuurde: “moet ik dan nog de volledige huur betalen”, ongeoorloofde huurverhogingen door de verhuurder, huisuitzettingen, wie mag in de huurwoning blijven na de echtscheiding, etc.

Nevenactiviteiten

  • Medewerkster Stichting Rechtswinkel Nederlek
  • Lid Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard

Contactgegevens

tel. 0180 – 516 911
e-mail: abaljeu@advocateninfo.nl