Informatiebijeenkomst De Hoven 1 oktober 2019

Huurbescherming

Op 01 oktober 2019 is er een informatiebijeenkomst geweest voor de bewoners van De Hoven. Hierbij hebben mr. N. Slingerland en mr. K.H. de Vries – u juridische informatie verstrekt die van belang kan zijn voor uw geschil met Havensteder. Wij hebben u uitgelegd dat u mogelijk een huurovereenkomst met huurbescherming heeft in plaats van een gebruiksovereenkomst, zoals Havensteder stelt.

Vergunning

De reden hiervoor is dat Havensteder de vergunning mogelijk niet tijdig heeft verlengd om op basis van de Leegstandwet te mogen blijven verhuren. Wij hebben u gezegd dat het mogelijke gevolg hiervan zou kunnen zijn dat voor iedereen die huurde voor 12 mei 2016 een huurovereenkomst met huurbescherming is ontstaan. LET OP! Inmiddels beschikken wij over nieuwe – dinsdag 1 oktober 2019 nog niet bij ons bekende – informatie die erop wijst dat Havensteder de vergunning wel tijdig zou hebben verlengd. Uiteraard bestuderen wij deze informatie nog verder. In de brief waarmee de gebruiksovereenkomst kan worden vernietigd, hebben wij het argument van de niet-tijdige verlenging van de vergunning (om voornoemde reden) niet-meer opgenomen.

Mededeling verlenging

Wij hebben u op de informatiebijeenkomst ook verteld dat het verlengen van de vergunning om op basis van de Leestandwet te mogen verhuren niet voldoende is. De verlenging van de vergunning en dus ook de verlenging van de huurovereenkomst moest ook aan u worden medegedeeld. Er ontstaat namelijk door verlenging van de vergunning een nieuwe huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet tussen u en Havensteder. Er zijn rechters die dan van mening zijn dat – als Havensteder de verlenging niet heeft medegedeeld – er dan een huurovereenkomst met huurbescherming is ontstaan. Helaas zijn niet alle rechters die mening toegedaan, dus dit argument is onzeker en wij kunnen u dan ook geen garantie op succes geven.