Wijzigingen in het huurrecht

Gepubliceerd door op

Er zijn de afgelopen tijd heel wat wijzigingen doorgevoerd in het huurrecht. Zo eindigen huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2016 gesloten zijn automatisch wanneer de tijd verstreken. Hiertoe is in beginsel geen opzegging vereist. Een andere wijziging in het huurrecht is dat de verhuurder je moet informeren over het aflopen van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Tenslotte is onlangs ook de huursombenadering ingevoerd. Dit houdt in dat de stijging van de gemiddelde huurprijs van sociale huurwoningen (van een woningcorporatie) aan een maximum gebonden zijn.

Wat hebben deze wijzigingen in het huurrecht voor gevolgen voor jou als huurder? Je leest het in dit artikel.

1. Tijdelijke huurcontracten eindigen automatisch

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten voor bepaalde tijd. De wet maakt hierbij onderscheid tussen zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen, zoals een kamer.

Voor zelfstandige woningen kan men een huurovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten met een maximale duur van twee jaar. Voor onzelfstandige woningen, zoals kamers, kan men een huurovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten met een maximale duur van vijf jaar.

Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten op of na 1 juli 2016 eindigen automatisch wanneer de tijd verstreken is. Hiertoe is geen opzegging door de verhuurder vereist. De verhuurder moet jou als huurder echter wel vooraf informeren over de afloop van de huurovereenkomst (zie punt 2).

2. De verhuurder moet de huurder informeren over het aflopen van de overeenkomst

Als je een huurovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, dan moet de verhuurder jou minimaal een maand voordat de overeengekomen huurperiode verstrijkt, schriftelijk informeren dat de huur eindigt. Doet de verhuurder dit niet of te laat, dan wordt jouw huurovereenkomst in beginsel verlengd voor onbepaalde tijd. In dat geval heb je dus een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor jou als huurder pakt dit dus voordelig uit!

Als de verhuurder daarna alsnog de huur wil opzeggen, dan zal deze verhuurder zich moeten houden aan de wettelijke opzeggingsgronden en de wettelijke opzegtermijnen in de wet (artikel 7:271 BW en artikel 7:274 BW). De verhuurder kan een huurovereenkomst voor onbepaalde niet zonder geldige reden opzeggen.

3. Opzeggingsgrond dringend eigen gebruik verder uitgebreid

Zoals eerder al benoemd, kan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen beëindigd worden op basis van de in de wet genoemde redenen. Deze redenen heten opzeggingsgronden en staan in artikel 7:274 BW. Als de verhuurder jouw woning dringend voor eigen gebruik nodig zou hebben, bijvoorbeeld omdat hij er zelf wil gaan wonen, dan is dit volgens de wet een geldige opzeggingsgrond.

Per 1 juli 2016 is deze opzeggingsgrond verder uitgebreid. Dit houdt in dat het voor verhuurders eenvoudiger wordt om de huurovereenkomst op te zeggen met als reden dat de verhuurder het gehuurde dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Dit kan voor jou als huurder dus nadelig uitpakken.

4. Huursombenadering ingevoerd

Per 1 januari 2017 is de huursombenadering ingevoerd. Dit houdt in dat de stijging van de gemiddelde huurprijs van sociale huurwoningen van een woningcorporatie aan een maximum gebonden zijn.

De jaarlijkse huurprijsstijging mag bij sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties niet meer zijn dan 1 procent bovenop de inflatie. Daarnaast mogen de verhuuropbrengsten van woningbouwcorporaties niet hoger zijn dan in het jaar ervoor. Verhuurders in de vrije sector mogen de huren met 2,5 procent verhogen bovenop de inflatie. Huurders in de vrije sector kunnen dus te maken krijgen met een grotere huurprijsstijging dan huurders die een sociale huurwoning via een woningcorporatie huren.

Als je een inkomen boven de toewijzingsgrens voor sociale huur hebt (en je huurt dus in de vrije sector), dan geldt een huurprijsverhoging van de inflatie plus vier procent. Dit is echter niet van toepassing op gepensioneerden en huishoudens met ten minste vier personen

Huurbescherming bij het slopen van een huurwoning

Wordt jouw woning gesloopt en wil je weten of je recht hebt op huurbescherming? Je leest het in dit artikel van De Vries Zantman Advocaten.

Advies?
Ben je huurder en wil je je huurcontract laten nakijken of ben je (particulier) verhuurder en wil je een huurovereenkomst laten opstellen? De juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten denken graag met u mee.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan deze vrijblijvend stellen via onze Facebookpagina of via het contactformulier hiernaast. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888

 x