Wanneer heb je recht op een WW-uitkering?

Gepubliceerd door op

Ben je volledig of voor een gedeelte van je uren ontslagen? Wat vervelend voor je! Gelukkig kun je in veel gevallen aanspraak maken op een WW-uitkering. Maar wanneer heb je nou precies recht op een WW-uitkering en aan welke voorwaarden moet je dan voldoen? Hoe lang heb je recht op een WW-uitkering en hoe hoog is de WW-uitkering? Wij leggen je het in dit artikel van De Vries Zantman Advocaten graag uit en geven je graag het antwoord op bovenstaande vragen.

Aan welke voorwaarden moet ik voor een WW-uitkering voldoen?

1. Je moet verzekerd zijn voor de WW
Een eerste voorwaarde voor het recht op een WW-uitkering is dat je verzekerd moet zijn voor werkloosheid. Hiervoor hoef je geen verzekering af te sluiten of een speciale handeling te verrichten. Via de Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer automatisch verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de premie voor de WW in op je loon.

2. Je moet werkloos zijn
De tweede voorwaarde voor het recht op een WW-uitkering is dat je werkloos moet zijn. Je bent werkloos wanneer je je werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt. Hierbij moet je minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen. Als je sowieso minder dan tien uur werkte, moet je minimaal de helft van je arbeidsuren verliezen.

3. Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk
Als je werkloos bent (of arbeidsurenverlies hebt), moet je direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Het is niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaat doen en je daardoor niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen.

4. Je moet voldoen aan de wekeneis
Verder moet je voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Dit betekent dat je in de periode van 36 weken vóórdat je werkloos werd, minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Je hoeft hierbij niet fulltime gewerkt te hebben. Wanneer je in een van deze weken slechts één dag hebt gewerkt, dan telt dit mee als een gewerkte week.

5. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn
De laatste voorwaarde voor het recht op een WW-uitkering is dat je niet verwijtbaar werkloos mag zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je op staande voet bent ontslagen of wanneer je zelf ontslag zou hebben genomen. Het ontslaan op staande voet kan bijvoorbeeld bij diefstal of fraude.

Hoe hoog is de WW-uitkering?

Het loon van de periode van 12 maanden voordat je werkloos werd, is bepalend voor de hoogte van je WW-uitkering. In de eerste twee maanden is de uitkering 75% van dat loon. De maanden daarna zal de uitkering 70% van dat loon zijn. Deze rekenhulp van het UWV geeft je een indicatie van de hoogte van je bruto WW-uitkering.

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

Je hebt minimaal drie maanden recht op een WW-uitkering. Hoelang de WW-uitkering precies duurt, hangt af van het totale arbeidsverleden en het moment waarop je werkloos bent geworden.

Je kunt deze rekenhulp van het UWV gebruiken om te berekenen hoelang je precies recht hebt op een WW-uitkering.

Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden (2 jaar) in 2019. Sinds 1 januari 2016 is ook de opbouw van de WW-rechten gewijzigd. Werknemers bouwen in de eerste tien jaar van hun werkzame leven per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouw je per gewerkt jaar een halve maand WW-recht op. De WW-rechten die je al voor 1 januari 2016 hebt opgebouwd, blijven tellen voor 1 maand.

Overzicht veranderingen WW

Hoe was het?

Hoe is het nu?

(Publieke) duur: maximaal 38 maanden

Wordt stap voor stap verminderd, zodat de WW in 2019 maximaal 24 maanden duurt

Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon

Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon

Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW

1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW

Na 1 jaar is alle arbeid passend

Na ½ jaar is alle arbeid passend

Urenverrekening en na 1 jaar inkomensverrekening

Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag


Wijziging WW per 1 april 2018

Heb je nog een baan en ontvang je slechts een klein bedrag aan WW-uitkering als aanvulling? Vanaf 1 april 2018 kun je deze uitkering laten stopzetten. Kies je voor het beëindigen van de WW-uitkering? Dan heb je geen plicht meer om te solliciteren en ook blijft het restant WW-recht gewoon intact.

Advies over ontslag en WW?

Ben je werkloos geworden of heb je (veel) verlies van arbeidsuren? Wil je advies over jouw recht op een WW-uitkering? De juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten geven je graag advies en staan je, zo nodig, bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen over ontslag en WW?

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888

Vragen over WW-uitkering