Mijn verhuurder doet niets aan de gebreken van mijn woning, wat nu?

Gepubliceerd door op

Heb je weleens last gehad van lekkage in je huurwoning? Sluit de deur niet goed? Is de afvoer verstopt? Is de tuin verzakt? Dit zijn allen voorbeelden van gebreken aan de woning. Vraag je telkens de verhuurder het gebrek aan de woning te repareren, maar onderneemt de verhuurder geen actie? Dit is zeer vervelend, maar gelukkig vertellen wij je in dit artikel wat jij hiertegen kunt doen!

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de verhuurder te sturen om het gebrek te verhelpen. Dit zijn als volgt:

  • Het gebrek zelf repareren en de kosten verhalen op de verhuurder;
  • De huur opschorten;
  • Huurprijsvermindering vragen;
  • De huurovereenkomst ontbinden.

Waarschijnlijk zal je denken: “Hoe kan ik de huur opschorten, de huurovereenkomst ontbinden of huurprijsvermindering vragen?”

Het gebrek zelf repareren en de kosten verhalen op de verhuurder

Er worden een aantal voorwaarden gesteld aan het opschorten van de huur, dit kan namelijk niet zomaar. Allereerst moet de verhuurder in kennis worden gesteld van het gebrek, bijvoorbeeld de lekkage in uw huurwoning. Indien de verhuurder nog geen actie neemt om de lekkage te verhelpen, dan kan je de lekkage laten repareren door een externe partij of specialist. De kosten van deze specialist zal je eerst zelf moeten dragen maar deze kosten kan je vervolgens verhalen op de verhuurder. Je kan dit doen door de kosten te verrekenen met de verschuldigde huur. Let hierbij wel op een mogelijk verreken verbod in de huurovereenkomst.

 

Verrekenverbod
sommige huurovereenkomsten is opgenomen dat verrekening met de huurprijs niet is toegestaan. Als je vervolgens toch tot verrekening over gaat, dan ontstaat er een huurachterstand en kan de verhuurder mogelijk de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Leest dus eerst de huurovereenkomst goed door, voor dat je de huur verrekend. Weigert de verhuurder om de kosten van het verhelpen van het gebrek te betalen, dan kan je een procedure starten bij de rechtbank om de verhuurder in de kosten te laten veroordelen.

De huur opschorten

Je hebt een huurcontract met je verhuurder. Uit dat huurcontract vloeien afspraken voort tussen huurder en verhuurder. Volgens de wet is de verhuurder verplicht om gebreken te verhelpen (artikel 7:206 BW). Voldoet een verhuurder niet aan die verplichting, dan kan de huurder zijn verplichting tot huurbetaling opschorten, tot aan het moment dat de verhuurder de gebreken heeft hersteld. Hierbij moet er wel rekening worden gehouden met het feit dat de huurprijs evenredig wordt verminderd ten aanzien van het gebrek waardoor de huur wordt opgeschort. Daarnaast moet je aankondigen dat de verhuurder binnen een redelijk termijn het gebrek moet herstellen. Indien de verhuurder niet tijdig het gebrek herstelt, dan kan de huurbetalingen worden opgeschort.

Let op! Het opschorten van de gehele huur kan niet zomaar! Indien je een huurachterstand van meer dan drie maanden hebt, dan kan de verhuurder het huurcontract ontbinden (dan word je uit huis gezet). Zorg er daarom voor dat je altijd een goede grond hebt om de huur op te schorten en je de verhuurder in gelegenheid stelt om het gebrek te herstellen.

Huurprijsvermindering

Mocht je last hebben van een gebrek waardoor je minder woongenot ervaart, dan kan je hiervoor ook huurprijsvermindering vragen bij de huurcommissie of bij de rechtbank (de kantonrechter). In die tussentijd kan je de huurbetalingen ook gedeeltelijk opschorten of een lagere huurprijs betalen die redelijk. Dan werk je van een opschorting naar een huurvermindering. Opschorting kan dus een handig middel zijn om de huurprijs te verminderen.

De huurovereenkomst ontbinden

Wanneer de verhuurder zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig of niet behoorlijk nakomt, kan je de huurovereenkomst laten ontbinden op grond van een tekortkoming in de nakoming (artikel 6:74 BW). Dit verzoek kunt u indienen bij de rechtbank (de kantonrechter).

Mocht je vragen hebben, dan kan je deze vrijblijvend stellen via onze Facebookpagina of via het contactformulier hiernaast.
Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888