Wanneer recht op een vast arbeidscontract?

Gepubliceerd door admin op

Op dit moment mag uw werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden binnen een periode van maximaal 2 jaar. Als u 3 tijdelijke contracten hebt gehad of u 2 jaar in dienst bent bij uw werkgever, dan mag de werkgever u niet opnieuw een tijdelijk contract aanbieden. Zijn aanbod moet dan een vast arbeidscontract zijn. Tenzij er een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen uw contracten heeft gezeten. Dan begint de telling van het aantal contracten namelijk opnieuw.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari 2020 gaat dit veranderen. Dan treedt namelijk meteen de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De periode waarin uw werkgever u tijdelijke contracten mag aanbieden wordt verruimd van 2 naar maximaal 3 jaar. Het aantal tijdelijke contracten dat de werkgever u mag aanbieden verandert niet. Dit blijven maximaal 3 tijdelijke contracten. Ook de tijd van onderbreking tussen uw contracten wijzigt niet. Bij een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen uw contracten begint de telling van het aantal contracten opnieuw. Soms kan die tijd worden verkort naar 3 maanden. Dit moet dan wel in uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan.

Tijdelijke arbeidscontract na 1 januari 2020

Hoe zit het nu als uw tijdelijke arbeidscontract eindigt op of na 1 januari 2020 en u dit contract voor 1 januari 2020 bent aangegaan? Het antwoord hierop is dat op dit tijdelijke arbeidscontract de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) van toepassing is.

Een voorbeeld:

Stel dat u op 01 april 2018 bij uw werkgever in dienst bent getreden op basis van een tijdelijk contract voor de duur van 6 maanden. Per 01 oktober 2018 is uw contract verlengd voor de duur van 12 maanden, namelijk tot 01 oktober 2019. Op 01 oktober 2019 is uw contract opnieuw verlengd voor de duur van 12 maanden, namelijk tot   01 oktober 2020.

Tijdlijn voorbeeld WAB
Toelichting voorbeeld:

Op 01 april 2020 bent u 2 jaar bij uw werkgever in dienst. Op grond van de huidige regels zou u vanaf dat moment recht hebben op een vast contract. Op grond van de WAB is dit niet het geval. Omdat de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt na 1 januari 2020 mogen al uw contracten samen 3 jaar duren. In dit voorbeeld eindigt het laatste tijdelijke contract op 1 oktober 2020 automatisch en heeft u nog geen recht op een vast contract.

Advies?

Twijfelt u of u inmiddels recht heeft op een vast arbeidscontract? Wil u advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat? De gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten en juristen van de Vries Zantman Advocaten voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan u deze vrijblijvend stellen via onze Facebook-/Instagrampagina, of via onderstaande contactformulier. Wil u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.