Recht op vakantiebijslag tijdens Corona?

Gepubliceerd door admin op

Wanneer recht op vakantiebijslag

Bent u in loondienst bij een werkgever dan heeft u recht op vakantiebijslag. De hoogte van de vakantiebijslag is minimaal 8% van het brutoloon. Vakantiebijslag wordt ook wel vakantiegeld genoemd. Dat is eigenlijk niet juist, want vakantiegeld is het geld (loon) dat u tijdens uw vakantie (afwezigheid) ontvangt.

Het vakantiegeld moet minimaal één keer per jaar moet worden uitbetaald. De betaling moet uiterlijk plaatsvinden in juni. Dus dat houdt in vóór 1 juli. U kan met uw werkgever overeenkomen dat de vakantiebijslag op een ander moment en/of vaker wordt uitbetaald. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Ook als u ziek bent heeft u recht op vakantiebijslag en zelfs als u afwezig bent vanwege een vakantie.

Heeft u loon ontvangen vanwege overwerk, ook daarover moet vakantiebijslag worden betaald. En zijn er toeslagen uitbetaald, dan heeft u mogelijk ook daarover recht op vakantiebijslag.

Bij het einde van het dienstverband moet de vakantiebijslag direct worden betaald. Dus als de arbeidsovereenkomst voor de uitbetaling van de vakantiebijslag  eindigt, dan heeft u recht op de vakantiebijslag over het tot aan dat moment betaalde (bruto)loon.

Als de vakantiebijslag niet tijdig, dus uiterlijk voor 1 juli, wordt betaald dan heeft u als werknemer een vordering op uw werkgever te vermeerderen met rente en de wettelijke verhoging (dat is een schadevergoeding) van maximaal 50%.

Coronacrisis en vakantiebijslag

Door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld door bedrijfseconomische redenen vanwege de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, kan het gebeuren dat uw werkgever in mei onvoldoende financiële middelen heeft om de vakantiebijslag aan u te betalen. Dan kan uw werkgever de vakantiebijslag dus nog in juni aan u uitbetalen. Let op! Dat moet dan dus voor 1 juli. Uw werkgever zou dat als goed werkgever wel vooraf aan u moeten mededelen.

Als de uitbetaling van de vakantiebijslag ook in juni niet lukt, omdat er nog steeds onvoldoende financiële middelen zijn om de vakantiebijslag uit te betalen, dan moet uw werkgever actie ondernemen. Zo kan uw werkgever met u in overleg om een betalingsvoorstel te doen, bijvoorbeeld de vakantiebijslag later uitbetalen als er wel weer voldoende financiële middelen zijn, of een gespreide betaling van de vakantiebijslag.

Is de vakantiebijslag niet tijdig uitbetaald en worden er geen afspraken gemaakt over een latere (gespreide) betaling dan heeft u als werknemer naast de vakantiebijslag ook recht op de wettelijke verhoging (schadevergoeding) van maximaal 50%.

Advies?

Twijfelt u of u voldoende vakantiebijslag (vakantiegeld) heeft ontvangen? Wilt u advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat arbeidsrecht? De gespecialiseerde advocaten en juristen van de Vries Zantman Advocaten voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan u deze vrijblijvend stellen via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wilt u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010 – 4420888.

Categorieën: Arbeidsrecht