Vaders krijgen langer geboorteverlof

Gepubliceerd door op

 

Echtgenoten, geregistreerd partners, ongehuwden die met de moeder samenwonen of diegenen die het kind hebben erkend (hierna: de partner), hebben sinds 1 december 2001 recht op twee dagen betaald geboorteverlof en drie dagen onbetaald geboorteverlof. Het aantal verlofdagen voor de partner wordt met de komst van de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) flink verruimd. De nieuwe wet is afkomstig van minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geboorteverlof

Vanaf volgend jaar (2019) wordt het betaald geboorteverlof voor de partner verruimd naar “eenmaal de wekelijkse arbeidsduur”. Het aantal verlofdagen wordt hierbij gekoppeld aan de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. Wanneer de partner bijvoorbeeld een fulltime dienstverband heeft, geldt een verlofperiode van vijf dagen en wanneer de partner bijvoorbeeld een dienstverband van drie dagen per week heeft, geldt een verlofperiode van drie dagen. De partner behoudt bij het geboorteverlof het recht op het volledige loon. Dit loon wordt door de werkgever betaald. Het geboorteverlof dient binnen vier weken na de bevalling te worden opgenomen.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf het jaar 2020 kan de partner ook in aanmerking komen voor aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteveof bedraagt ten hoogste vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Wanneer de partner bijvoorbeeld een fulltime dienstverband heeft, heeft hij recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de dag van de bevalling worden opgenomen. Om recht te hebben op het aanvullend geboorteverlof moet de partner eerst gebruik hebben gemaakt van het reguliere geboorteverlof. Bij het aanvullend geboorteverlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon.

Doel verruiming geboorteverlof

Het doel van de verruiming van het geboorteverlof voor de partner is dat de partner later meer betrokken is bij de opvoeding van het kind. Bovendien is het beter voor de ontwikkeling van het kind zelf als beide ouders vanaf het begin betrokken zijn bij de opvoeding van het kind. Daarnaast is het prettig voor de moeder dat de partner kan bijdragen in de zorg voor het kind. Daarnaast is de verwachting is ook dat de taakverdeling tussen vader en moeder op langere termijn eerlijker verdeeld zullen zijn. De verwachting is dat wanneer er vanaf het begin een gelijkwaardigere rolverdeling tussen de vader en de moeder is, dat de moeder na de bevalling uiteindelijk weer meer gaat werken.

Advies?
Heb je vragen over geboorteverlof? De juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten geven je graag advies en staan je, zo nodig, bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888