Te laat of zelfs geen loon ontvangen, wat nu?

Gepubliceerd door op

Loon

Wanneer je voor een werkgever werkt, dan lever je arbeid waar een loon tegenover staat. Als je dus werkt (arbeid levert), dan heb je recht op een salaris (loon). Loon bestaat uit verschillende componenten zoals overwerkvergoedingen, ploegentoeslagen, bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen en vakantietoeslag. Indien jouw werkgever besluit om jouw loon niet of gedeeltelijk niet uit te betalen, dan komt hij zijn verplichting als werkgever niet na.

Je werkgever is volgens de wet verplicht om jouw loon op tijd uit te betalen. Op tijd betekent op de datum waarop gewoonlijk jouw loon wordt uitbetaald. Als jouw loon altijd op de 24e van de maand wordt uitbetaald, dan mag jouw werkgever niet zonder reden jouw loon later uitbetalen. Indien je altijd om de vier weken loon ontvangt, dan dient jouw loon ook daadwerkelijk na vier weken te worden uitbetaald. Indien je werkgever jouw loon later uitbetaald dan de bovengenoemde perioden, dan kun je een wettelijke verhoging van jouw loon eisen. Dit kan na vier dagen nadat jouw werkgever jouw loon te laat heeft uitbetaald.

Met de wettelijke verhoging kan je ervoor zorgen dat jouw werkgever jouw loon op tijd betaalt. Het is immers zo dat hoe langer de werkgever wacht met het uitbetalen van jouw loon, hoe hoger de wettelijke verhoging zal zijn. De maximale verhoging is 50 procent van het verschuldigde loon. Dit is jouw werkgever jou verschuldigd als hij verzuimt om binnen 14 werkdagen jouw loon uit te betalen.

Daarnaast kunt je alle schade die jij loopt door het te laat uitbetalen van jouw loon verhalen op jouw werkgever. Hierbij kan je denken aan het niet kunnen betalen van een rekening waardoor er nu extra kosten (incassokosten) bovenop die rekening komen. Je had deze extra kosten immers niet hoeven te maken als jouw werkgever jouw loon op tijd had uitbetaald.

Vakantie uren bij ziekte

Tenslotte willen wij je graag een tip meegeven. Let op je vakantie-uren wanneer je ziek bent. Er zijn talloze gevallen bekend van werkgevers die een werknemer zijn vakantie-uren laat opnemen wanneer deze werknemers ziek zijn. In feite ben je dan ziek in je vrije tijd! Een werkgever mag niet zegen: “Als je ziek bent dan moet je vakantiedagen opnemen”. Dit zou namelijk betekenen dat je op je eigen kosten ziek bent. Ziek zijn valt natuurlijk in beginsel voor de verantwoordelijkheid van de werkgever. Let dus elke maand goed op je loonstrook of jouw vakantie-uren nog aanwezig zijn als je die maand ziek bent geweest.

Mocht je vragen hebben, dan kan je deze vrijblijvend stellen via onze Facebookpagina of via het contactformulier hiernaast.
Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888