Wat zijn mijn rechten als oproepkracht?

Gepubliceerd door admin op

Tot 1 januari 2020 was niet in de wet opgenomen (wettelijke definitie) wanneer u op basis van een oproepcontract werkzaam was. Ook was niet in de wet opgenomen hoever van tevoren uw werkgever u (minimaal) moet oproepen. Daarnaast was uw werkgever niet verplicht om u als oproepkracht een vast aantal arbeidsuren aan te bieden.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari 2020 is dit veranderd. Toen is namelijk meteen de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Sinds 1 januari 2020 is wettelijk geregeld wanneer u werkzaam bent op basis van een oproepcontract. Ook is in de wet opgenomen hoever van tevoren uw werkgever u (minimaal) moet oproepen. En de werkgever is verplicht u een vast aantal arbeidsuren aan te bieden als u langer dan een jaar (12 maanden) als oproepkracht werkt.

Oproepcontract

Op grond van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) is er sprake van een oproepcontract als in uw contract staat dat uw werkgever u geen loon hoeft te betalen als u niet werkt. Of als uw arbeidsuren niet per maand zijn vastgelegd. Uw werkgever moet op uw loonstrook vermelden wanneer u werkt op basis van een oproepcontract.

Er is geen sprake van een oproepcontract als uw arbeidsuren per jaar zijn vastgelegd en uw salaris gelijkmatig is verspreid over het jaar. Dit wordt de ‘jaarurennorm’ genoemd.

Oproeptermijn bij een oproepcontract

De WAB verplicht uw werkgever om u minimaal 4 dagen van tevoren op te roepen. Dit moet schriftelijk of elektronisch. Uit de oproep moet duidelijk blijken op welke datum en op welk tijdstip u moet komen werken. Is uw werkgever te laat met zijn oproep? Dan bent u niet verplicht om te komen werken. En wat als de werkgever zijn oproep afzegt of wijzigt? Het afzeggen of wijzigen van de oproep moet schriftelijk of elektronisch. De werkgever moet loon aan u betalen over de oproepperiode als hij zijn oproep afzegt of wijzigt binnen 4 dagen voordat u moet werken. Dit is niet zo als uw werkgever dit 4 dagen  van tevoren of eerder doet.

Vast aantal arbeidsuren bij een oproepcontract

Vanaf 1 januari 2020 mag uw werkgever u nog maar een jaar als oproepkracht laten werken. Na een jaar heeft u recht op een vast aantal arbeidsuren. Uw werkgever moet u dan een vast aantal arbeidsuren aanbieden dat minimaal gelijk is aan het aantal uren waarop u de afgelopen 12 maanden gemiddeld als oproepkracht heeft gewerkt. U mag het aanbod van uw werkgever weigeren. U blijft dan wel werken als oproepkracht.

Een voorbeeld: Stel u bent op 01 maart 2019 begonnen bij uw werkgever en op 01 maart 2020 werkt u een jaar als oproepkracht voor gemiddeld 10 uur per maand. Uw werkgever moet u dan voor 01 april 2020 een vast aantal arbeidsuren aanbieden. In dit geval van 10 uur per maand.

Wat als uw werkgever hiermee te laat is? U heeft dan vanaf 01 april 2020 recht op loondoorbetaling voor 10 uur per maand. Dat is het gemiddelde aantal uren over de afgelopen 12 maanden.

Advies?

Twijfelt u of u al een jaar werkt als oproepkracht? Wilt u advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat? De gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten en juristen van de Vries Zantman Advocaten voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan u deze vrijblijvend stellen via onze Facebookpagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wilt u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.