Pensioen automatisch verdeeld bij echtscheiding

Gepubliceerd door op

Ligt u in scheiding en hebben u en uw ex-partner onenigheid over het verdelen van het opgebouwde pensioen? Als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, is dat binnenkort verleden tijd. In een brief aan de Tweede Kamer stelt Koolmees voor om na een echtscheiding het pensioen automatisch te verdelen. Wilt u weten wat dit voor u en uw ex-partner betekent? Lees dan dit artikel van De Vries Zantman Advocaten.

Huidige situatie

Sinds 1995 bestaat de Wet verdeling pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Volgens deze wet hebben beide partners bij de echtscheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Partijen kunnen er echter ook voor kiezen om de wet uit te sluiten. In dat geval is de standaardpensioenverdeling niet van toepassing en kunnen partijen zelf afspraken maken omtrent de verdeling van het pensioen.

Op dit moment is het zo dat wanneer de ex-partners binnen twee jaar na de scheidingsdatum een verzoek tot verevening van het pensioen bij het pensioenfonds doorgeven, dit pensioenfonds zal zorgen voor de uitbetaling van het pensioen aan beiden. Als dit niet binnen twee jaar aan het pensioenfonds wordt doorgegeven, moet de ene ex-partner het pensioen zelf uitbetalen aan de andere ex-partner. In de praktijk blijkt dit vaak erg lastig en ex-partners kunnen zo hun levenlang aan elkaar gebonden blijven. Hier moet een einde aan komen, aldus minister Koolmees.

Koolmees: “Echtscheidingen zijn lastige situaties waarbij je veel aan je hoofd hebt. En pensioen is een ingewikkeld onderwerp. De verdeling kan en moet eenvoudiger. We gaan het automatisch regelen. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd en beide partners krijgen meer regie op hun eige financiele planning.”

Toekomstige situatie

Pensioenfondsen moeten in de toekomst de pensioenrechten tussen beide ex-partners direct na de scheiding gaan verdelen. Op dit moment is het namelijk nog zo dat het pensioen pas vlak voor de ingang van het pensioen wordt verdeeld. Het direct verdelen van het pensioen na de scheiding wordt automatische conversie genoemd.

In de toekomst kunnen beide ex-partners los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen. Beide ex-partners krijgen daarmee mee regie op de eigen financien. Ook zal vlak na de scheiding is in het pensioenoverzicht meteen te zien zijn hoeveel pensioen beide ex-partners kunnen verwachten.

Het eerdere uitgangspunt dat er geen pensioenverevening plaatsvindt als dit niet binnen twee jaar aan het pensioenfonds is medegedeeld, verandert naar het uitgangspunt van automatische conversie, tenzij er wordt aangegeven dat de ex-partners het opgebouwde pensioen niet willen verdelen.

Planning

Minister Koolmees wil het bovenstaande gaan realiseren door middel van een aanpassing in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, welke hij in samenspraak met de pensioensector wil uitwerken in een wetsvoorstel. Koolmees wil het wetsvoorstel medio 2019 indienen bij de Tweede Kamer. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Advies?

Wilt u advies over een familierechtelijke- of echtscheidingskwestie? Of wilt u advies over pensioenverevening met uw ex-partner? De advocaten en juristen van De Vries Zantman Advocaten voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wilt u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.