Blog

Verzekeringsrecht. Verzekeringsfraude. Wat is dat?

Verzekeringsfraude, wat is dat?

Verzekeringsfraude is het opzettelijk misleiden van een verzekeraar met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking of verzekeringsuitkering te verkrijgen. Er zijn twee soorten verzekeringsfraude. Enerzijds kennen we de verzekeringsfraude die gepleegd wordt vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst en anderzijds kennen Lees meer…

Huurrecht. Wijzigingen in het huurrecht

Wijzigingen in het huurrecht

Er zijn de afgelopen tijd heel wat wijzigingen doorgevoerd in het huurrecht. Zo eindigen huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2016 gesloten zijn automatisch wanneer de tijd verstreken. Hiertoe is in beginsel geen opzegging vereist. Een Lees meer…