Een werknemer op papier ziek houden

Gepubliceerd door Advocaat op

Mag een werkgever zijn werknemer op papier (administratief) 1% ziek houden als de werknemer weer volledig beter is?

Loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer een werknemer ziek wordt is dit – uiteraard – heel vervelend voor hem. De werkgever is verplicht tijdens de ziekte van de werknemer zijn loon door te betalen. Dit moet voor in ieder geval een periode van twee jaar. Wanneer een werknemer weer volledig beter is, dient de werkgever hem beter te melden. Soms komt het voor dat de werknemer binnen 4 weken na de betermelding opnieuw ziek wordt. In dat geval start voor de werkgever geen nieuwe periode van twee jaar loondoorbetaling. Dan geldt de eerdere datum van ziekmelding als startdatum voor de tweejarige loondoorbetaling. Wordt de werknemer echter na 4 weken na de betermelding opnieuw ziek? Dan start voor de werkgever wel een nieuwe periode van twee jaar loondoorbetaling.

Administratief ziek houden als oplossing

Voor een werkgever kan het volledig beter melden van een werknemer dus een risico zijn. Wordt de werknemer na 4 weken na de betermelding opnieuw ziek? Dan is de werkgever immers opnieuw verplicht zijn loon door te betalen voor een periode van ieder geval twee jaar. Veel werkgevers denken voor dit risico een oplossing te hebben gevonden. Zij houden dan een werknemer op papier (administratief) voor 1% ziek na zijn betermelding. Volgens die werkgevers kan dan nooit een nieuwe periode van twee jaar loondoorbetaling starten als de werknemer na 4 weken na de betermelding weer ziek wordt. De werknemer is immers op papier (administratief) nooit volledig beter gemeld.

Geen oplossing

De door veel werkgevers bedachte oplossing is volgens de rechter niet toegestaan. Volgens de rechter beoordelen de werkgevers daarmee namelijk zelf of hun werknemer nog steeds ziek is. Daartoe zijn zij niet bevoegd. Alleen een bedrijfsarts mag en kan vaststellen of de werknemer nog ziek is.

Mogelijke oplossing

Zoals hiervoor vermeld mag en kan alleen de bedrijfsarts vaststellen of een werknemer nog ziek is. Twijfelt de werkgever of de werknemer wel volledig beter is? Dan doet de werkgever er verstandig aan om de werknemer te laten keuren door de bedrijfsarts.

 

Oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer nog niet volledig beter is? Dan hoeft de werkgever de betermelding van de werknemer niet te accepteren. Als de werknemer het oneens is met het oordeel van de bedrijfsarts dan kan hij een second opinion vragen. Dit kan bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij en door het UWV. Ook de werkgever kan een deskundigenoordeel bij en door het UWV vragen. Dit kan de werkgever doen wanneer hij het oneens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts meent dat de werknemer wel volledig beter is.

Advies

Wordt u door uw werkgever onterecht administratief ziek gehouden? Of wilt u weten wat u als werkgever u kan doen wanneer u twijfelt aan de betermelding van uw werknemer? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht. Onze advocaten kunnen u informeren, adviseren en – zo nodig – bijstaan bij een gerechtelijke procedure. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website (www.advocateninfo.nl/contact). Wilt u liever bellen? U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010-4420888. U staat er dan niet-langer alleen voor.op papier ziek administratief ziek