Langer dan twee jaar ziek en nog steeds in dienst bij je werkgever? Je hebt mogelijk een slapend dienstverband

Gepubliceerd door op

 

Ben je al meer dan twee jaar ziek en besluit jouw werkgever het dienstverband na twee jaar ziekte niet te beëindigen? In dat geval heb je mogelijk een slapend dienstverband. Jouw werkgever had er namelijk ook voor kunnen kiezen om het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen en jou een transitievergoeding toe te kennen. Wat is een slapend dienstverband precies? Waarom kiezen werkgevers voor een slapend dienstverband? En is een slapend dienstverband voordelig of nadelig voor jou als werknemer? Je leest het antwoord op deze vragen in dit artikel van De Vries Zantman Advocaten.

Waarom slapend dienstverband?

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst eenzijdig door de werkgever beëindigd wordt. De verplichting tot het betalen van een transitievergoeding geldt ook wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is en de werkgever het dienstverband wil beëindigen.

Werkgevers zien het betalen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte als onrechtvaardig. Helemaal omdat werkgevers al twee jaar lang het loon van een zieke werknemer hebben moeten doorbetalen. Daarnaast hebben zij kosten moeten maken voor het re-integreren van de werknemer.

Om de betaling van de transitievergoeding te voorkomen, kiezen werkgevers er massaal voor om het dienstverband de laten bestaan. De werknemer blijft in dat geval na de twee jaar ziekte van de werknemer gewoon in dienst bij de werkgever. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd.

Slapend dienstverband verboden?

De constructie van een slapend dienstverband is niet verboden. Dit concludeerde de kantonrechter te Gouda op 21 oktober 2015 en de kantonrechter te Rotterdam op 6 november 2016. De gedachte hierbij is dat een werkgever geen plicht heeft om het slapende dienstverband te beëindigen als de werknemer langer dan twee jaar ziek is.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

De werkgever die de arbeidsovereenkomst enkel in stand houdt vanwege het omzeilen van de transitievergoeding, handelt erg onfatsoenlijk. Toch is dit onfatsoenlijke handelen niet direct te kwalificeren is als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Veel werknemers met een slapend dienstverband dienen een verzoek bij de rechter in om een slapend dienstverband te beëindigen. Hierbij vragen zij om een toekenning van een transitievergoeding op grond van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Echter, in de meeste gevallen wijzen rechters in die gevallen geen transitievergoeding toe. Volgens de meeste rechters kan de handelswijze van de werkgever niet worden gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar handelen. De gedraging getuigt volgens de rechter wel van onfatsoenlijk werkgeverschap.

Verstoorde arbeidsrelatie

De kantonrechter te Almere heeft een zaak behandeld waarin de zieke werknemer de rechter had verzocht om het slapende dienstverband te beëindigen vanwege een verstoorde arbeidsrelatie met toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding. De rechter heeft in deze zaak het verzoek tot beëindiging van het dienstverband vanwege de verstoorde arbeidsrelatie toegewezen. Echter heeft hij geen transitievergoeding of billijke vergoeding toegekend. Volgens de kantonrechter getuigt het slapende dienstverband van onfatsoenlijk werkgeverschap, maar is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Wil je meer weten over ontslag? Lees dan dit artikel van De Vries Zantman Advocaten.

Wetsvoorstel compensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, had een wetsvoorstel ingediend om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij dienden te betalen aan langdurig zieke werknemers. Op die manier hoeven de werkgevers de transitievergoeding niet te omzeilen door het dienstverband slapend te houden. Het wetsvoorstel is op de lange baan geschoven en het huidige kabinet zal zich er ongetwijfeld de komende jaren over gaan buigen. Wij zullen je hier uiteraard van op de hoogte houden.

Advies?

Heb jij een slapend dienstverband en wil je weg bij jouw werkgever? Wil je dat jouw werkgever de transitievergoeding gaat betalen bij het einde van jouw dienstverband? De juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten geven je graag advies en staan je, zo nodig, bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888

 

Slapend dienstverband