Iets online besteld en ontevreden? Ken uw rechten.

Gepubliceerd door op

Tegenwoordig worden veel aankopen via internet gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan de dagelijkse boodschappen, huishoudelijke apparaten, gereedschap, kleding, software en boeken. Aankopen via internet vallen onder het wettelijke begrip: ‘koop op afstand’. Vaak weet je dat je bij een aankoop via internet binnen 14 dagen de koopovereenkomst kan ontbinden, het product kan retourneren, en recht hebt op terugbetaling van je aankoopbedrag. Maar wat is nou eigenlijk een koop op afstand? Wanneer is er sprake van een koop op afstand en wanneer niet? Wat zijn de rechten die je als consument hebt bij een koop op afstand? Dit soort vragen komen vaak voor bij consumenten die met de handen in het haar zitten na een aankoop op afstand. Uiteindelijk is het kopen op afstand anders dan een product kopen in een winkel of op de (week)markt. Je hebt als koper geen zicht op de verkoper en op het product. Om die reden wordt je als consument (koper) door de wet meer beschermd.

Oneerlijke handelspraktijken

De consument wordt door de wet beschermd als ‘zwakkere’ partij. Het kan zijn dat er zich bij de aankoop van een product oneerlijke handelspraktijken voordoen. Hier is sprake van wanneer de verkoper zich onprofessioneel gedraagt en de klant daardoor een overeenkomst aangaat. Te denken valt aan misleiding of bedrog. In die gevallen word je beschermd en heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van de overeenkomst, het terugsturen van het product en terugvorderen van je aankoopbedrag is geregeld in het consumentenrecht.

Het kan voorkomen dat de verkoper onjuiste of misleidende informatie heeft gegeven bij het sluiten van de koopovereenkomst. Ook kan het zijn dat, nadat je het product thuis hebt ontvangen, het product niet blijkt te voldoen aan de wensen die je hebt. Als consument heb je veel rechten maar die rechten zijn soms lastig te vinden in de wet. Onze ervaren advocaten hebben veel kennis van het consumentenrecht en de koop op afstand. 

Onderstaande vragen komen vaak voor bij onze cliënten. Om een idee te krijgen over jouw rechten als consument, biedt dit artikel van De Vries Zantman Advocaten een handvat.

Wat valt onder een koop op afstand?

In beginsel is er sprake van koop op afstand als je wat koopt via internet of via de telefoon. Te denken valt aan een webwinkel, postorderbedrijf, maar ook een bestelbon uit een tijdschrift of via sociale media. De aankoop van een huis, een boot, een snack uit de muur of een treinkaartje vallen niet onder de regels voor kopen op afstand.

Welke rechten heeft u als consument?

De consument heeft veel rechten als het gaat om koop op afstand. Een belangrijk recht dat de consument koper heeft, is het ontbindingsrecht. In de praktijk wordt dit recht ook wel ‘bedenktijd’ of ‘herroepingsrecht’ genoemd. In beginsel heb je als consument bij een koopovereenkomst op afstand een termijn van 14 dagen om die koopovereenkomst de ontbinden. 

Moet je motiveren waarom je van een koopovereenkomst af wilt?

Nee, je hoeft geen reden op te geven wanneer je een koopovereenkomst wilt ontbinden. In artikel 230o van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat je de koopovereenkomst zonder opgave van redenen kunt ontbinden. Dat wil zeggen dat je niet verplicht bent een reden te hebben om een koopovereenkomst te ontbinden. Als je reparatie van het product wenst (indien het product kapot is) of als je het product wilt ruilen voor een ander product, dan is het wel handig om dat te vermelden.

Wanneer begint de termijn van 14 dagen te lopen?

De termijn van 14 dagen begint op de dag van ontvangst (door jou of de door jou aangewezen ontvanger) te lopen. Bijvoorbeeld: zaterdag heb je de bestelling geplaatst, dinsdag is het product ontvangen. Je hebt dan vanaf dinsdag 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

Sommige producten kunnen uiteraard niet terug gebracht worden. Te denken valt aan producten die aan hygiëne gebonden zijn zoals oorbellen of piercings, tijdsgebonden producten zoals een tijdschrift, krant en op maat gemaakte producten zoals een maatpak, trouwjurk of meubelen die maatwerk vereisen.

Staat de termijn van 14 dagen altijd vast?

Veel mensen denken dat je maat 14 dagen de tijd hebt om de koop te ontbinden. Echter, in sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat je 12 maanden de tijd hebt om de koopovereenkomst te ontbinden. Maar wanneer heb je nou recht op 12 maanden bedenktijd? Allereerst is het zo dat de verkoper jou voldoende moet informeren over de ontbindingstermijn van 14 dagen, hoe je de koopovereenkomst kunt ontbinden en vanaf wanneer tot wanneer je de koopovereenkomst kunt ontbinden. Doet de verkoper dit niet en laat hij na jou te informeren, dan heb je 12 maanden bedenktijd. Je kan dan zelfs tot 12 maanden het product terugsturen. Dit is opgenomen in artikel 230o sub 2 in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Kan je onmiddellijk je geld terug krijgen na ontbinden?

De verkoper heeft in beginsel 14 dagen de tijd om jouw geld terug te storten op het moment dat je de koopovereenkomst ontbindt. Dit is vermeld in artikel 230r van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het onmiddellijk terugvragen van het geld levert dus weinig op.

Al met al valt er te concluderen dat er veel fout kan gaan met een koop op afstand. Een consument wordt geacht zijn rechten te weten en een verkoper wordt geacht zijn verplichtingen te kennen.

ADVIES?

Wil je advies over de rechten die je hebt als consument en de vruchten daarvan plukken? Wil je advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat op het gebied van consumentenrecht? De gespecialiseerde advocaten en juristen van De Vries Zantman Advocaten voorzien jou graag van advies en staan jou – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

VRAGEN?

Heb jij naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan je deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.

Je rechten betreft online shoppen. Herroepingsrecht.

Je rechten betreft online shoppen. Herroepingsrecht.