Achternaam bij huwelijk of scheiding

Gepubliceerd door op

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Gefeliciteerd, wat leuk! Maar hoe zit het dan met het gebruik van de achternaam van uw partner? En wat gebeurt er als u gaat scheiden? Welke achternaam moet u dan gebruiken? Moet u een nieuwe handtekening verzinnen? In onderstaand artikel van De Vries Zantman Advocaten leggen wij u graag uit welke keuzemogelijkheden u heeft wat betreft het gebruik van achternamen bij een huwelijk of scheiding.

Naamgebruik bij huwelijk

Door het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen beide partners de mogelijkheid om elkaars achternaam te gebruiken. In Nederland zijn een viertal mogelijkheden wat betreft het gebruik van achternamen. Stel dat u mevrouw Visser heet en dat uw partner de heer Janssen heet. De vrouw kan zich mevrouw Visser, mevrouw Janssen, mevrouw Visser-Janssen en mevrouw Janssen-Visser noemen. De man mag deze namen ook gebruiken. De man mag zich dus ook meneer Janssen, meneer Visser, meneer Visser-Janssen en meneer Janssen-Visser noemen.

Registreren van de achternaam

De achternaam van u en uw partner kunt u laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u  staat ingeschreven. Voorheen heette dit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Overheidsinstellingen als de Belastingdienst, het UWV en de RWD maken gebruik van het BRP, waardoor u in brieven en e-mails van overheidsinstellingen wordt aangeschreven volgens de achternaam naar keuze.

Officiële documenten

Op officiële documenten zoals het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs blijft altijd uw eigen achternaam staan, ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Uw naam kan wel worden aangevuld met die van uw partner. Tussen beide namen komt dan “e/v” (echtgenote van) te staan. Is uw partner overleden? Dan komt er op het document “w/v” (weduwe/weduwnaar van) te staan.

Naamgebruik bij echtscheiding

Na de echtscheiding of na ontbinding van het geregistreerd partnerschap mag u de achternaam van uw ex-partner gewoon blijven gebruiken. Zowel u als uw ex-partner kunnen de vier achternaam combinaties blijven gebruiken. U heeft voor het achternaamgebruik geen toestemming nodig van uw ex-partner.

Verbieden van gebruik achternaam

Uw ex-partner kan u niet zomaar verbieden om zijn of haar achternaam te gebruiken. Zeker niet als u samen kinderen heeft. Als u samen geen kinderen heeft, dan kan uw ex-partner u in enkele gevallen wel verbieden om zijn achternaam te gebruiken. Hiervoor moet er wel een gegronde reden zijn, zoals staat vermeld in artikel 1:9 van het Burgerlijk Wetboek. Uw ex-partner kan in dat geval de rechtbank verzoeken om te bepalen dat u de achternaam van uw ex-partner niet langer mag voeren. Eventueel kan hier ook een dwangsom aan verbonden zijn wanneer u de achternaam van uw ex-partner toch blijft gebruiken.

Wijzigen achternaam kind

De ouder met het gezag over het kind kan verzoeken om de achternaam van het kind te wijzigen. Als ook de andere ouder het gezag over het kind heeft, moet ook de andere ouder akkoord gaan met de wijziging van de achternaam van het kind. Als niet beide ouders instemmen met de wijziging van de achternaam, kan aan de rechter vervangende toestemming worden gevraagd.

Veranderen van de handtekening

Bij een echtscheiding of bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap kan de vraag spelen wat u in de toekomst met uw handtekening moet doen. Er zijn geen wettelijke regels voor het gebruik van een handtekening. U kunt zelf kiezen of u uw handtekening (weer) aanpast. Wanneer u uw handtekening (weer) aanpast, is het verstandig dit aan officiële instanties mede te delen en uw handtekening te wijzigen op bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bankpas.

Hertrouwen

Zoals hierboven al is gezegd, is het – ook na de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap – toegestaan om de achternaam van uw ex-partner te blijven gebruiken. Aan deze bevoegdheid tot naamgebruik komt een einde op het moment dat u hertrouwt of opnieuw een geregistreerd partnerschap met een andere partner aangaat.

Advies?

Wilt u advies over een familierechtelijke- of echtscheidingskwestie? Of wilt u een procedure starten tegen uw ex-partner om het naamgebruik te verbieden? De advocaten en juristen van De Vries Zantman Advocaten voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wilt u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888