Mijn ex-partner betaalt geen indexering over de alimentatie. Wat nu?

Gepubliceerd door op

Ieder jaar vindt er een indexatie van de alimentatie plaats. Dit houdt in dat het alimentatiebedrag van de kinderalimentatie en de partneralimentatie wordt verhoogd met een vastgesteld percentage. De indexering over alimentatie is wettelijk geregeld en is verplicht. Je kunt je ex-partner vorderen tot betaling van de indexering. Maar wat kun je doen als je ex-partner deze indexering al jaren niet betaalt? Je leest het in dit artikel van De Vries Zantman Advocaten.

Indexcijfer alimentatie 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt ieder jaar in november een percentage vast waarmee alle alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer voor zowel partner- als kinderalimentatie is voor het jaar 2018 vastgesteld op 1,5%. Voor de vaststelling van dit indexcijfer wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS kijkt hierbij naar de ontwikkelingen in de lonen. Als de lonen stijgen, stijgt het indexcijfer voor de alimentatie logischerwijs ook.

Wat kun je doen als je partner de indexering niet betaalt?

Het betalen van alimentatie is voor veel ex-partners of alimentatieplichtigen een grote last. Als het te betalen alimentatiebedrag door de indexering ook nog eens ieder jaar hoger wordt, dan resulteert dit vaak in het niet betalen van de jaarlijkse indexering of zelfs het gehele alimentatiebedrag. Toch heb je als alimentatiegerechtigde volgens de wet recht op deze jaarlijkse verhoging. Wanneer je ex-partner een aantal jaar de indexering niet heeft betaald, dan kan dit inmiddels zijn opgelopen tot een flink bedrag. Wat kun je doen als je ex-partner de indexering al jaren niet betaalt?

1. Ga eerst na of de indexering is uitgesloten

Onderzoek eerst of er ten tijde van de echtscheiding wellicht afspraken zijn gemaakt over het al dan niet betalen van de indexering. Het kan zijn dat jullie bij de echtscheiding hebben afgesproken dat de indexering zal worden uitgesloten. Dit kun je vinden in het echtscheidingsconvenant (bij partneralimentatie) of in het ouderschapsplan (bij kinderalimentatie). Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt over het betalen van de indexering, dan geldt de wettelijke indexering en is je ex-partner verplicht om de indexering aan jou te voldoen.

2. Berekend de achterstand en maak daar een overzicht van

Bij het indexeren van het alimentatiebedrag moeten ook alle voorgaande indexeringen worden meegenomen. Het LBIO heeft een rekentool ontwikkeld om de indexatie te berekenen over meerdere jaren.

3. Ex-partner aanmanen (aanschrijven)

Als je weet om welk bedrag aan achterstallige alimentatie het gaat, dan kun je je ex-partner aanmanen (aanschrijven) om tot betaling over te gaan. Zet in de brief een overzicht wat je allemaal nog van je ex-partner krijgt en stuur deze brief per aangetekende post naar je ex-partner. Zet in deze brief ook op welke datum het bedrag op je rekening moet staan en wat je gaat doen als de indexering niet betaald wordt.

4. Incasso uit handen geven

Is de alimentatieverplichting alleen in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan vastgelegd maar niet in en beschikking van de rechter? Dan moet je je wenden tot een advocaat. Een advocaat zal dan eerst een verzoekschrift moeten indienen om de alimentatie vast te laten leggen in een beschikking.

Is er wel een rechterlijke beschikking dan kun je er voor kiezen om de indexering te laten innen door het LBIO. Het LBIO rekent niets voor het incasseren van achterstallige alimentatie betalingen. Blijft je ex-partner in gebreke? Dan brengt het LBIO vijftien procent van de achterstand in rekening bij je ex-partner. Het is belangrijk dat de vordering niet langer dan zes maanden open staat. Staat de vordering langer dan zes maanden open, dan kun je een deurwaarder de schuld laten innen. Zowel het LBIO als de deurwaarder hebben de originele beschikking van de rechtbank nodig.

Verjaringstermijn 5 jaar

De achterstallige alimentatie en indexering kun je met terugwerkende kracht opeisen bij je ex-partner. Dit kan echter niet oneindig. De verjaringstermijn bedraagt 5 jaar. Achterstanden ouder dan 5 jaar kunnen niet meer worden teruggevorderd. Als je binnen deze 5 jaar je ex-partner hebt aangemaand om te betalen (en dat ook kunt bewijzen), dan is de verjaring daarmee gestuit. Stuiting wil zeggen dat de termijn van vijf jaar opnieuw is begonnen op de datum van aanmaning. Stuiting geschiedt door een schriftelijke aanmaning aan je ex-partner om alsnog de achterstallige indexering te voldoen

Berekening kinderalimentatie

Wil je weten hoe de kinderalimentatie wordt berekend? In dit artikel van De Vries Zantman Advocaten leggen we je uit hoe je zelf eenvoudig de kinderalimentatie kunt berekenen. Kom je er niet uit? Onze advocaten staan voor je klaar en bereken het graag voor je. 

Advies?

Betaalt je ex-partner de indexering al jaren niet? Heb je alles geprobeerd, maar houdt je ex-partner zich niet aan zijn betalingsverplichting(en)? De juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten geven je graag advies en staan je, zo nodig, bij in een gerechtelijke procedure.


Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888