Partneralimentatie, hoelang krijg ik dit?

Gepubliceerd door Advocaat op

U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap en gaat scheiden (of misschien bent u al gescheiden). U heeft mogelijk recht op partneralimentatie van uw ex-partner. Partneralimentatie is een bijdrage van uw ex-partner in de kosten van uw levensonderhoud. Vaak wordt er gebruik gemaakt van partneralimentatie wanneer de inkomens van beide partners tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ver uit elkaar liggen.

Is er bepaald dat u partneralimentatie krijgt van uw ex-partner? Hoelang u dit krijgt hangt af van de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Vanaf 1 januari 2020 gelden namelijk andere termijnen dan vóór 1 januari 2020.

Situatie vanaf 1 januari 2020

Het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap is na 1 januari 2020 bij de rechtbank ingediend? De maximale termijn is dan 5 jaar. Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap 10 jaar of korter, dan ontvangt u partneralimentatie voor de helft van de duur van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bijvoorbeeld 6 jaar, dan ontvangt u 3 jaar partneralimentatie. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Onze advocaten leggen dit graag aan u uit tijdens een kennismakingsgesprek.

Situatie vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

Uw verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap is tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020 bij de rechtbank ingediend en u heeft samen kinderen? Dan heeft u recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie. Hebben u en uw ex-partner geen kinderen en duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar? Ook dan heeft u recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie. Hebben u en uw ex-partner geen kinderen en duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar? Dan krijgt u net zo lang partneralimentatie als de duur van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Situatie voor 1 juli 1994

Bent u voor 1 juli 1994 gescheiden, dan hangt de termijn waarover u partneralimentatie ontvangt af van wat u en uw ex-partner hierover hebben afgesproken. Of wat de rechter hierover heeft bepaald. Heeft u geen termijn afgesproken en de rechter heeft hier niets over bepaald, dan geldt er geen termijn en kan de duur van alimentatie onbeperkt zijn. In bepaalde gevallen kan de rechter verzocht worden om de partneralimentatie te beëindigen.

Verlenging partneralimentatie

Het is mogelijk een andere termijn af te spreken dan de wettelijke termijn. Deze afspraken moet u dan in een echtscheidingsconvenant of een aparte overeenkomst opnemen.

Onder omstandigheden kan de wettelijke termijn waarover u recht heeft op partneralimentatie verlengd worden. Onze advocaten leggen u graag tijdens een kennismakingsgesprek uit wanneer dit mogelijk is.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verzoek tot verlenging van de alimentatietermijn. Dit verzoek moet binnen drie maanden na de laatste feitelijke betaling door uw ex-partner ingediend zijn bij de rechtbank. Rechters staan dit verlengingsverzoek niet vaak toe. Als zij besluiten dat de termijn wel verlengd wordt, dan wordt ook vastgesteld voor hoe lang de nieuwe termijn geldt en of de termijn na het verstrijken nogmaals verlengd kan worden.

U heeft een advocaat nodig om een verlengingsverzoek in te dienen bij de rechtbank.

Veranderingen in uw recht op partneralimentatie

In de periode waarin u een partneralimentatie ontvangt van uw ex-partner, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw recht op partneralimentatie.

Krijgt u een nieuwe partner en gaat u hiermee trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan vervalt uw recht op partneralimentatie. Dit geldt ook als u met uw nieuwe partner gaat samenwonen alsof u getrouwd bent. Van dit laatste kan sprake zijn wanneer u een gemeenschappelijke huishouding heeft. Uw recht op partneralimentatie vervalt ook wanneer u voldoende eigen inkomen heeft om van te leven en u geen aanvullende behoefte heeft.

U heeft een advocaat nodig om uw alimentatie aan te passen. De advocaat kan namens u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Wat kunnen wij voor u doen

Bij De Vries Zantman Advocaten kunnen wij u bijstaan wanneer u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap gaat ontbinden. Daarnaast kunnen wij u adviseren wanneer u een verzoek wilt doen tot het aanpassen van uw partneralimentatie. Dat kan zowel voor de partneralimentatie betaler als de partneralimentatie ontvanger. Onze advocaten zijn deskundig en gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kunt u deze aan ons stellen. U kunt gebruik maken van het contactformulier op onze website. Wilt u liever bellen? Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 010-4420888. U staat er dan niet-langer alleen voor.duur partneralimentatie