Heb jij ook een concurrentiebeding in jouw arbeidsovereenkomst staan?

Gepubliceerd door op

Stel dat jij weg wil bij je werkgever, maar het concurrentiebeding is het enige dat je tegenhoudt. Je denkt waarschijnlijk dat wanneer je vertrekt en bij een ander soortgelijk bedrijf aan de slag gaat, dat je oude werkgever jou een boete zal opleggen die is vastgelegd in jouw concurrentiebeding. Goed nieuws, want een concurrentiebeding hoeft niet altijd werking te hebben! Een concurrentiebeding kan door de rechter (gedeeltelijk) worden vernietigd waardoor je het gewenste vertrek naar een ander bedrijf in de omgeving wellicht toch kunt realiseren!

Wanneer is een concurrentiebeding beding onredelijk bezwarend?

Een concurrentiebeding moet altijd aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet een concurrentiebeding altijd schriftelijk worden vastgelegd. Daarnaast moet het concurrentiebeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en tenslotte moet de werknemer bekend zijn met het beding en instemmen met het beding.

Het mag niet zo zijn dat er wordt verwezen naar een concurrentiebeding in bijvoorbeeld een cao of een reglement. Het concurrentiebeding moet daadwerkelijk in jouw arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Als dit niet het geval is, dan is het concurrentiebeding nietig. Ook indien een concurrentiebeding met een minderjarige is overeengekomen, is dit beding nietig.

Wanneer een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen, dan is de kans aanzienlijk groot dat het concurrentiebeding nietig is. Een concurrentiebeding mag altijd worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dus mijn werkgever mag nooit een concurrentiebeding opnemen in mijn arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd?

Nee, jouw werkgever mag wel degelijk een concurrentiebeding opnemen in jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Echter moet hij dan wel uitdrukkelijk motiveren om welke zwaarwegende (bedrijfs-)belangen hij een concurrentiebeding wil opnemen en motiveren waarom dit noodzakelijk is.

Bij een concurrentiebeding moet erop worden gelet dat het beding niet onredelijk bezwarend is. Zo moet er met name gelet worden op de begrippen duur, regio, werkzaamheden en de hoogte van de boete. Deze begrippen moeten voldoende ingevuld en afgebakend worden. Daarnaast mogen deze begrippen niet te veel omvattend zijn. Wij zullen elk begrip nader toelichten.

Duur

Het is gebruikelijk dat een concurrentiebeding voor een bepaalde tijd geldt. Doorgaans geldt een concurrentiebeding voor een of twee jaar. Indien er voor een langere geldigheidsduur dan twee jaar wordt gekozen, dan zal de rechter dit als onredelijk bezwarend zien en zal vervolgens de geldigheidsduur matigen. Onder bepaalde omstandigheden kan een kortere duur dan twee jaar ook als onredelijk bezwarend worden gezien. Wil je zeker zijn dat de duur redelijk is? Neem dan contact op met een jurist of advocaat van De Vries Zantman Advocaten.


Regio

In de meeste gevallen wordt er bij een concurrentiebeding gekozen voor een bepaalde regio. Binnen een bepaalde afstand van je werkgever mag je dan geen werkzaamheden uitvoeren die als concurrerend kunnen worden beschouwd. Als onredelijk bezwarend zal worden aangemerkt een concurrentiebeding die alle concurrerende werkzaamheden in Nederland, Europa of de wereld verbiedt. Er zal gekeken moeten worden naar de aard van de werkzaamheden en welk werkgebied van belang is

Werkzaamheden

De werkzaamheden die in een concurrentiebeding worden opgenomen moeten voldoende duidelijk worden omschreven. Zoals al eerder aangegeven, mogen de werkzaamheden niet te veel omvattend zijn. Een voorbeeld: een autoverkoper heeft in zijn concurrentiebeding staan dat hij voor geen enkel ander bedrijf als verkoopmedewerker werkzaam mag zijn. De autoverkoper gaat nog geen honderd meter van zijn oude werkgever aan het werk als fietsverkoper. Volgens het concurrentiebeding mag hij niet werkzaam zijn als verkoopmedewerker. Door fietsen te gaan verkopen is hij niet bij een concurrent in dienst getreden, hetgeen waar het concurrentiebeding voor in het leven is geroepen. Daarom mag de autoverkoper aan de slag gaan als fietsverkoper. De in het voorbeeld gekozen term, verkoopmedewerker, een te veel omvattende term.

Een concurrentiebeding moet de werkzaamheden bevatten die ook daadwerkelijk worden verricht en bij de door de werknemer beklede functie horen. Kortom, de concurrerende werkzaamheden dienen afgebakend te worden door de werkgever.

Boetebeding

Om het concurrentiebeding te kunnen handhaven wordt er vaak apart in de arbeidsovereenkomst een boetebeding opgenomen. Indien het boetebedrag van het boetebeding onredelijk bezwarend is, dan zal de rechter deze boete matigen of zelfs in zijn geheel niet opleggen. Een goed concurrentiebeding is essentieel bij het aangaan van een arbeidsrelatie.

Er is in het jaar 2015 veel veranderd in de wetgeving over het arbeidsrecht. Het is verstandig om jouw arbeidsovereenkomst en bijbehorende bedingen en clausules nog eens goed door te nemen met een van de arbeidsrecht advocaten van De Vries Zantman Advocaten.

Mocht je vragen hebben, dan kan je deze vrijblijvend stellen via onze Facebookpagina of via het contactformulier hiernaast.
Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888