Huurrecht. Wijzigingen in het huurrecht

Wijzigingen in het huurrecht

Er zijn de afgelopen tijd heel wat wijzigingen doorgevoerd in het huurrecht. Zo eindigen huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2016 gesloten zijn automatisch wanneer de tijd verstreken. Hiertoe is in beginsel geen opzegging vereist. Een andere wijziging in het huurrecht is dat de verhuurder je Lees meer…

Arbeidsrecht. Te laat of zelfs geen loon ontvangen. Wat nu?

Te laat of zelfs geen loon ontvangen, wat nu?

Loon Wanneer je voor een werkgever werkt, dan lever je arbeid waar een loon tegenover staat. Als je dus werkt (arbeid levert), dan heb je recht op een salaris (loon). Loon bestaat uit verschillende componenten zoals overwerkvergoedingen, ploegentoeslagen, bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen en vakantietoeslag. Indien jouw werkgever besluit om jouw loon Lees meer…