Geboorteverlof. Vaders krijgen langer geboorteverlof

Vaders krijgen langer geboorteverlof

  Echtgenoten, geregistreerd partners, ongehuwden die met de moeder samenwonen of diegenen die het kind hebben erkend (hierna: de partner), hebben sinds 1 december 2001 recht op twee dagen betaald geboorteverlof en drie dagen onbetaald geboorteverlof. Het aantal verlofdagen voor de partner wordt met de komst van de nieuwe Wet Lees meer…

Arbeidsrecht. Te laat of zelfs geen loon ontvangen. Wat nu?

Te laat of zelfs geen loon ontvangen, wat nu?

Loon Wanneer je voor een werkgever werkt, dan lever je arbeid waar een loon tegenover staat. Als je dus werkt (arbeid levert), dan heb je recht op een salaris (loon). Loon bestaat uit verschillende componenten zoals overwerkvergoedingen, ploegentoeslagen, bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen en vakantietoeslag. Indien jouw werkgever besluit om jouw loon Lees meer…