Beslagvrije voet bij beslag op vakantiegeld

Gepubliceerd door op

Is er beslag gelegd op je vakantiegeld en ben je van mening dat dit onterecht is? Ben je van mening dat er ook bij vakantiegeld rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet? In onderstaand artikel van De Vries Zantman Advocaten leggen wij je graag uit wanneer een deurwaarder geen beslag mag leggen op je vakantiegeld en hoe je in dat geval je vakantiegeld terug kunt krijgen.

De beslagvrije voet is het gedeelte van het loon of van de uitkering waarop géén beslag mag worden gelegd. De beslagvrije voet garandeert dat je na het beslag voldoende geld overhoudt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te kunnen voorzien. Op al het inkomen boven de beslagvrije voet, mag de deurwaarder wél beslag leggen. De vraag is nu of de deurwaarder beslag mag leggen op jouw inkomen wanneer dit inkomen slechts een keer boven de beslagvrije voet uitkomt als gevolg van de jaarlijkse uitbetaling van vakantiegeld. Dit terwijl in de andere maanden jouw inkomen altijd onder de beslagvrije voet is gebleven.

De Hoge Raad heeft op 31 oktober 2014 over deze kwestie geoordeeld. Volgens de Hoge Raad is geen (volledig) beslag mogelijk op het inkomen dat slechts door de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld boven de beslagvrije voet per maand uitkomt. De Hoge Raad oordeelde dat het vakantiegeld moet worden toegerekend aan de maand(en) waarin het is opgebouwd. Volgens de Hoge Raad wordt de jaarlijkse uitkering van vakantiegeld aangemerkt als een onderdeel van het maandinkomen in de periode waarover het is opgebouwd. Het jaarlijkse vakantiegeld valt niet zomaar onder het beslag.

Twee mogelijkheden zijn denkbaar:

  1. Het gewone maandelijkse inkomen ligt boven de beslagvrije voet: de jaarlijkse uitkering van vakantiegeld valt volledig onder het beslag. De deurwaarder mag het vakantiegeld in dat geval volledig in beslag nemen.
  2. Het gewone maandelijkse inkomen (inclusief het maandelijks opgebouwde vakantiegeld) ligt onder de beslagvrije voet: er kan slechts beslag worden gelegd op de jaarlijkse uitkering van vakantiegeld indien het gebruikelijke maandelijkse salaris vermeerderd met 1/12e deel van het vakantiegeld boven de beslagvrije voet uitkomt.

Heeft de deurwaarder beslag gelegd op jouw vakantiegeld ondanks dat je gewone maandelijkse inkomen (inclusief het maandelijks opgebouwde vakantiegeld) onder de beslagvrije voet ligt? Wij helpen je graag met het terugkrijgen van je vakantiegeld. Volg daarvoor het onderstaande stappenplan.

Stappenplan

Stap 1: Bereken de beslagvrije voet

De eerste stap is het berekenen van de beslagvrijevoet. De beslagvrije voet kun je berekenen met behulp van deze rekentool. Komt je er niet uit? Klik voor meer informatie op de grijze vraagtekens naast de velden. Kom je er daarna nog niet uit? Neem dan contact op met een van de juristen of advocaten van De Vries Zantman Advocaten via ons contactformulier

Stap 2: Netto maandinkomen onder de beslagvrije voet?

Stap twee is het controleren of het netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) onder de zojuist berekende beslagvrije voet ligt. Het netto maandinkomen staat op je loonstrook of uitkeringsspecificatie. Stel dat op de loonstrook een netto maandinkomen van 850 euro (inclusief vakantiegeld) staat en dat je net hebt berekend dat jouw beslagvrije voet 900 euro is. In dat geval ligt jouw netto maandinkomen onder de beslagvrije voet en mag de deurwaarder in beginsel geen beslag leggen op jouw inkomen en/of vakantiegeld.

Stap 3: Schrijf een aangetekende brief aan de deurwaarder

De derde stap is het schrijven van een aangetekende brief aan de deurwaarder. In deze brief vraag je onder meer om teruggave van het te veel in beslag genomen vakantiegeld. Ook zet je in de brief wat je gaat doen als de deurwaarder weigert het vakantiegeld terug te betalen. De Vries Zantman Advocaten heeft onderstaande voorbeeldbrief opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen aan uw eigen situatie. 

“[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[e-mail]

Aan
[deurwaarder]
[adres]
[postcode en plaats]

[woonplaats, datum]

Onderwerp: Ten onrechte beslag op vakantiegeld
Dossiernummer: [dossiernummer of kenmerk van deurwaarder]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heeft u beslag gelegd op mijn inkomen en op [datum] heeft u mijn volledige vakantiegeld in beslag genomen. Een deel van mijn vakantiegeld valt echter onder mijn beslagvrije voet. Het volledig inhouden van het vakantiegeld is daarom niet toegestaan.

Volgens de Hoge Raad is namelijk geen (volledig) beslag mogelijk op het inkomen dat slechts door de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld boven de beslagvrije voet uitkomt. De Hoge Raad oordeelde dat het vakantiegeld moet worden toegerekend aan de maand(en) waarin het is opgebouwd.

Onder het beslag valt in beginsel alleen dat deel van het netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) dat boven de beslagvrije voet komt. Ik ben van mening dat u geen rekening met de beslagvrije voet heeft gehouden bij het leggen van beslag op mijn vakantiegeld.Mijn vakantiegeld wordt normaliter ieder jaar in [mei/juni] uitgekeerd. Voor het jaar [jaartal] bedraagt mijn vakantiegeld ca. [€ …]. Dit bedrag heb ik opgebouwd vanaf [maand en jaartal] tot en met [maand en jaartal].

Vanaf [maand en jaartal] ligt mijn netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld), onder de beslagvrije voet. Het opgebouwde vakantiegeld valt dus binnen de beslagvrije voet. Hierdoor hebt u ten onrechte beslag gelegd op mijn vakantiegeld waardoor u gehouden bent het vakantiegeld aan mij terug te betalen.

Gelet op het bovenstaande verzoek, en zo nodig sommeer, ik u het (teveel aan) in beslag genomen vakantiegeld op mijn bankekening terug te storten en wel binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief.

Mocht u weigerachtig blijven aan de sommatie(s) te voldoen, dan zal ik bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een klacht over uw handelswijze indienen en/of een advocaat inschakelen die een (kort geding) procedure bij de rechtbank aanhangig zal kunnen maken. De kosten hiervoor zullen uiteraard voor uw rekening zijn. Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[naam en handtekening]”

Stap 4: Twijfels, geen reactie of niet eens met de deurwaarder?

Heeft u twijfels over de berekening van de deurwaarder? Reageert de deurwaarder niet? Of weigert hij om het vakantiegeld terug te betalen? Neem dan contact op met de advocaten en juristen van De Vries Zantman Advocaten. Wij kunnen de deurwaarder (nogmaals) voor je aanschrijven en hem vorderen het vakantiegeld aan jou terug te betalen bij gebreke waarvan wij een (kort geding) procedure bij de rechtbank kunnen starten.

Advies?

Heb je verder nog vragen over beslag op loon of uitkeringen? De juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten geven je graag advies en staan je, zo nodig, bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan je deze vrijblijvend stellen via onze Facebookpagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888

Beslagvrije voet bij vakantiegeld