Alsnog in verzet na een verstekvonnis?

Gepubliceerd door op

Wanneer de gedaagde partij niet in een gerechtelijke procedure verschijnt, dan verleent de rechter de gedaagde partij verstek. De rechter zal het vonnis “bij verstek” wijzen. Indien de bij een verstek veroordeelde partij zich later alsnog wil verweren of in het geding wil verschijnen, dan kan hij in verzet gaan. Waarschijnlijk spelen er nu tal van vragen door je hoofd. Want wat is verstek precies? Hoe kan ik mijzelf alsnog verweren? En hoe ga ik in verzet? Wij geven in onderstaand artikel antwoord op deze, en nog veel meer, vragen.

Wat is verstek?

Indien de gedaagde niet in een gerechtelijke procedure verschijnt of als de gedaagde het verschuldigde griffierecht in zijn geheel niet of niet op tijd heeft voldaan, dan zal de rechter de gedaagde partij verstek verlenen. De rechter kan ook verstek verlenen aan de gedaagde partij die geen advocaat heeft, terwijl dit wel verplicht is.

In de meeste gevallen wordt de vordering van de eiser toegewezen zoals deze in de dagvaarding is omschreven. De rechter kijkt hierbij naar de vraag of de formaliteiten, de wettelijke vereisten en de wettelijke termijnen in acht zijn genomen en of de vordering van de eiser hem niet onrechtmatig of ongegrond lijkt. Als er kosten als gevolg van het verstek zijn ontstaan, dan zijn deze in beginsel voor de gedaagde tegen wie verstek is verleend. Het is dus erg belangrijk dat jij als gedaagde partij altijd in het geding verschijnt. Dit kan in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat.

Zuiveren van verstek

Het komt vaak voor dat de rechter niet direct een (eind)vonnis wijst. Tussen de datum waarop jij als gedaagde partij in een gerechtelijke procedure had moeten verschijnen en het daadwerkelijke (eind)vonnis, zit vaak enige tijd. In deze tussentijd kun jij als gedaagde partij het verstek zuiveren. Dit houdt in dat jij als gedaagde partij op elk gewenst moment in het geding kunt verschijnen en je jezelf alsnog kunt verweren. Het zuiveren van het verstek is mogelijk totdat het (eind)vonnis gewezen is.

Verzet na verstek

Als de rechter de vordering van de eiser heeft toegewezen en dus een (eind)vonnis heeft gewezen, dan kun je het verstek niet meer zuiveren. De enige optie om jezelf nog te kunnen verweren is door in verzet te gaan. Verzet wordt ingesteld bij de rechter die het verstekvonnis heeft gewezen.

Termijnen

Je kunt in verzet gaan door een verzet dagvaarding uit te brengen. De termijn voor het uitbrengen van een verzet dagvaarding is vier weken. Voor gedaagden die woonachtig zijn in het buitenland, is de termijn om in verzet te gaan overigens acht weken.

De termijn van vier, dan wel acht, weken kan op drie momenten starten:

  1. Ten eerste kan de termijn gaan lopen nadat de deurwaarder het verstekvonnis aan de gedaagde heeft overhandigd.
  2. Ten tweede kan de termijn gaan lopen als jij als gedaagde een daad verricht waaruit voortvloeit dat je bekend bent met het vonnis of de betekening daarvan. Dit wordt ook wel een daad van bekendheid genoemd.
  3. Ten derde kan de termijn beginnen op de dag van de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Er is geen rangorde tussen de verschillende termijnen. Het gaat hierbij om de termijn die het eerst aanvangt.

De eiser zal de rechtbank zelf moeten informeren over het verstrijken van de verzetstermijn omdat de verzetstermijn niet op een vast moment aanvangt. De rechtbank kan zelf dus niet controleren of jij als gedaagde het verzet op tijd hebt ingesteld.

Wat staat er in de verzet dagvaarding?

In de verzet dagvaarding beargumenteer jij als gedaagde partij waarom je van mening bent dat de rechter ten onrechte de vordering van de eiser heeft toegewezen. De verzet dagvaarding is tegelijk de conclusie van antwoord.

De verzet dagvaarding moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. Dit zijn onder meer dezelfde vereisten als bij een reguliere dagvaarding. Het is daarom verstandig om een advocaat van De Vries Zantman in de arm te nemen voor het opstellen van een verzet dagvaarding.

Gevolgen van verzet

Niet binnen de termijn
Wanneer je niet op tijd, dat wil zeggen binnen de gestelde termijn van vier weken, in verzet gaat, dan gaat het vonnis in kracht van gewijsde. Dit houdt in dat er dan geen ander rechtsmiddel meer open staat en dat het vonnis definitief en onherroepelijk wordt. In dat geval ben je dus gebonden aan het vonnis. Het is dus van groot belang om op tijd, dat wil zeggen binnen de gestelde termijn van vier weken, in verzet te gaan.

Wel binnen de termijn
Als je in verzet gaat, dan wordt de zaak als het ware heropend en kun jij alsnog jouw verweer aanvoeren. Het verzet wordt ingesteld bij dezelfde gerechtelijke instantie die het vonnis heeft gewezen. Als de procedure in eerste instantie bij de kantonrechter begonnen was, dan zal de procedure bij de kantonrechter blijven. Bij verzet ga je dus niet naar een hogere rechter en het is dus geen hoger beroep.

Advies?
Wil je jouw verstek zuiveren of wil je een verzet dagvaarding opstellen en in verzet gaan? De juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten staan je graag bij in een gerechtelijke procedure en denken graag met je mee.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kan deze vrijblijvend stellen via onze Facebookpagina of via het contactformulier hiernaast. Wil je liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888