Advocaat bijstandsuitkering – Participatiewet 

Gepubliceerd door admin op

Wanneer heb ik recht op bijstand?

Je hebt recht op bijstand als je voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering.

Voorwaarden bijstand

Je hebt recht op bijstand als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je woont rechtmatig in Nederland.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in je levensonderhoud te voorzien. Woon je samen met je echtgenoot of voer je een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 • Je kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • Je zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • Je doet mee aan activiteiten die jouw gemeente je aanbiedt om werk te vinden.

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of je recht hebt op bijstand bekijkt je gemeente of je niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Heb je meer vermogen dan toegestaan? Dan kan je hiermee in je levensonderhoud voorzien. En heb je geen recht op bijstand totdat je dit geld hebt opgemaakt. Het bedrag dat je maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van je leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2017
Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding 11.880
Alleenstaande ouder € 11.880
Alleenstaande 5.940

Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis wordt gezien als een onderdeel van je vermogen. Je gemeente beoordeelt dan ook hoeveel vermogen er in je woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van je huis. Dit is de huidige waarde van je huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Bel onze advocaten voor meer informatie op dit punt.

Advocaat bijstandsuitkering

Is je bijstandsuitkering stopgezet of is de aanvraag afgewezen? De kans dat je hierdoor in geldproblemen komt is erg groot. De Vries Zantman advocaten adviseren je daarom tijdig bezwaar te maken.

Tegen o.a. het stopzetten van de uitkering en de weigering van de gemeente om een uitkering te geven, kan je bezwaar maken. Onze advocaten bijstandsuitkering helpen je met bezwaar maken. Zo maak je meer kans dat je de uitkering (alsnog) krijgt.

Besluiten en bezwaar

Iedereen heeft recht op een bijstandsuitkering indien je onvoldoende financiële middelen hebt om van te leven. Bijstand kan je aanvragen bij het UWV en de gemeente waar je woont. Daarna is het de gemeente die een beslissing moet nemen. Juridisch gezien heet de beslissing een besluit. Tegen het besluit kan je bezwaar bij de gemeente indienen als je het niet met de beslissing eens bent. Dit geldt ook indien je verzoek om bijzondere bijstand is afgewezen. Onze advocaten bijstandsuitkering helpen je met bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermelden wij belangrijke argumenten om alsnog een bijstandsuitkering te ontvangen.

Beslissingen waar je bezwaar tegen kan maken

Niet alleen wanneer je bijstandsuitkering wordt geweigerd, maar ook tegen andere besluiten van de gemeente in bijstandszaken waar je het niet mee eens bent, kan je met onze advocaat bijstandsuitkering een bezwaarschrift indienen. Tegen deze besluiten kan je bezwaar maken:

 • Stopzetting of intrekking van de bijstandsuitkering
 • Terugvordering van onterecht uitgekeerde bijstand
 • Verlaging van de bijstandsuitkering
 • Beslissingen over gezamenlijke huishouding
 • Opleggen arbeidsverplichtingen
 • Huisbezoek
 • Niet-verlenen van bijzondere bijstand

Deze besluiten worden schriftelijk aan je medegedeeld. Bent je het niet eens met deze beslissing? Onze deskundige advocaat bijstandsuitkering dient namens jou een bezwaarschrift met belangrijke argumenten bij de gemeente in. Op deze manier wordt het besluit van de gemeente aangevochten.

Van belang is dat je binnen 6 weken je bezwaar tegen een besluit bij de gemeente indient. Doe je dat niet binnen deze termijn dan is het besluit van de gemeente in het algemeen definitief. Onze advocaten leggen je graag uit in welke bijzondere omstandigheden je ook na 6 weken alsnog succesvol bezwaar kan maken.

Bijstand van een advocaat bezwaar uitkeringen

Wil je succesvol bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van de gemeente over de bijstand? Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat

De advocaten van De Vries Zantman verdedigen graag je belangen en komen daadwerkelijk voor je op.

Vaak is de inzet van onze advocaat voor jou kosteloos. Je hoeft slechts een kleine, geringe eigen bijdrage op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro-deo) te betalen. Op grond van de bijzondere bijstand betaalt de gemeente vaak je eigen bijdrage, zodat de hulp door onze deskundige advocaten geheel gratis is.

Contact

Heb je een vraag. Neem gratis contact met ons op . Bel met telefoonnummer 010 – 442 0888 of mail ons via het onderstaande contactformulier. De Vries Zantman Advocaten. Focus op mensen.