Aansprakelijkheidsrecht

Het komt regelmatig voor dat iemand schade lijdt door een ander. De wet gaat er vanuit dat iedereen in eerste instantie zijn eigen schade draagt, tenzij er voor een bepaald geval een wettelijke uitzondering is in de wet. Voorbeelden van deze uitzonderingen zijn de “onrechtmatige daad” en de “wanprestatie”.

Het aansprakelijkheidsrecht is door de wetgever ingedeeld in een contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Bij contractuele aansprakelijkheid is altijd een overeenkomst (een contract) aanwezig. Indien de afspraak uit de overeenkomst niet wordt nageleefd door een partij en deze partij lijdt schade daardoor, dan dient de andere partij deze schade te vergoed op grond van een “wanprestatie”.

Bij de buitencontractuele aansprakelijkheid is er geen overeenkomst tussen twee partijen, maar lijdt één partij wel schade door een handeling van een andere partij. De schade lijdende partij kan dan een beroep doen op “onrechtmatige daad”. In de praktijk komt de “onrechtmatige daad” het meest voor van alle uitzonderingen. De “onrechtmatige daad” houd in dat iemand handelt in strijd met de wet of hetgeen in dat wij in de maatschappij zien als ongepast, waardoor een ander schade lijdt. Welke zaken als een “onrechtmatige daad” worden aangemerkt verschilt per geval. Om deze reden is het verstandig om vrijblijvend contact op te nemen met onze advocaten mr. R.H. De Vries en K.H. De Vries, zij kunnen u voorzien van juridisch advies op maat.