Over De Vries & Zantman Advocaten

Welkom op de internetsite van De Vries en Zantman Advocaten, een succesvol kantoor van advocaten en fiscaal juristen in de regio Rotterdam, met vestigingen in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. De Vries en Zantman is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Via deze site willen wij u nader informeren over onze juridische dienstverlening.

De Vries en Zantman Advocaten verricht haar werkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Tot onze cliënten kunnen onder meer ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, statutaire directeuren, ambtenaren, bewindslieden, DGA’s, kunstenaars, topsporters, medisch specialisten, artiesten, gemeenten, VVE, stichtingen, MKB, etc., worden gerekend.

Onze werkzaamheden als juridisch vertrouwenspersoon met de Rotterdamse ‘no-nonsense” aanpak zijn gericht op het beste resultaat, w.o. het snel en voorspoedig oplossen van uw juridisch probleem. U kunt rekenen op onze professionele steun bij geschillen tussen partijen (al of niet in procedures) en praktische adviezen bij complexe vraagstukken. Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van teamwork, expertise en circa 100 jaar gebundelde praktijkervaring.

Wij streven ernaar houvast en richting aan onze cliënten te bieden in complexe situaties. Door onze cliënten te adviseren en – zonodig – voor hen te procederen over de onderwerpen die er voor hen echt toe doen. Wij vinden het een uitdaging om uw complexe zaken goed en effectief te regelen. Daar staan wij ook om bekend.

De kosten van onze juridische dienstverlening zijn transparant. Particulieren kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

De condities waaronder de werkzaamheden door De Vries en Zantman Advocaten worden verricht, zijn vermeld in haar algemene voorwaarden.

Voor verdere informatie over onze werkzaamheden kunt u het gewenste rechtsgebied aanklikken. Mocht u rechtsbijstand nodig hebben dan kunt u ons vrijblijvend bellen. Als u ons niet belt, kunnen wij u niet helpen. Al was het maar voor een second opinion!